Wie in de distributiesektor werkt, kent onregelmatige uren. En weet niet waar naartoe met de kinderen. De vakbonden doen daar nu iets aan. Met centen van de werkgevers.
...

Wie in de distributiesektor werkt, kent onregelmatige uren. En weet niet waar naartoe met de kinderen. De vakbonden doen daar nu iets aan. Met centen van de werkgevers."Probeer maar eens opvang voor je kind te vinden als je buiten de normale kantooruren werkt, " stelt Hilde Stroobants, die binnen de kristelijke bediendenvakbond LBC verantwoordelijk is voor de uitbouw van kinderopvangprojekten in de distributiesektor. Na voorbereidend onderzoek in '93 en dito werk vorig jaar startte de LBC dit jaar met de opvang van kinderen van in de distributiesektor werkende ouders. Met sukses, zo blijkt, want er is sprake van uitbreiding van de bestaande projekten én het opstarten van nieuwe initiatieven.Momenteel organizeert LBC kinderopvang in West-Vlaanderen waar 7 onthaalmoeders, met bediendenstatuut, 35 kinderen kunnen opvangen en in Leuven en Brasschaat waar respektievelijk plaats is voor 7 en 15 kinderen."Ik weet het, ongetwijfeld hebben veel werknemers die buiten de gewone kantooruren aktief zijn eenzelfde probleem. Maar deze projekten, bedoeld voor werknemers uit de distributie, zijn alvast een stap in de goede richting. Vanuit de distributiesektor wordt de vraag naar aangepaste aanvang trouwens al jaren geuit. Dat dit effektief een probleem is, werd trouwens al in een uit 1992 daterende studie van het Leuvense HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) duidelijk gesteld. Het sukses van onze initiatieven verbaast me dan ook niet. "Organizeert de vakbond dan al de dagdagelijkse praktijk, het kinderopvangprojekt wordt financieel gedragen door de hele sektor. Het Paritair Comité van de distributiesektor maakte via het Sociaal Fonds gelden vrij voor de nieuwe opvangcentra. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het bijspringen van ouders die met vroege en late arbeidstijden en zaterdag- en zondagwerk geplaagd zitten.Ook de kollega's van de socialistische BBTK (Bond van bedienden, technici en kaders) hebben sinds dit jaar enkele kinderopvangprojekten lopen, financieel gesteund door het Sociaal Fonds, net als bij de LBC."Wij kozen voor een inplanting in de steden omdat daar vaak de grootwarenhuizen zijn gevestigd, " stelt Hilde Verbeke van de BBTK. "Aanvankelijk zijn we begonnen met projekten voor opvang van zieke kinderen aan huis. Eind dit jaar beginnen we ook met buitenschoolse opvang in Halle en Gent. Daar richten we ons tot kinderen van 3 tot 12 jaar en de opvang tijdens de schoolvakanties.Zowel Stroobants als Verbeke bevestigen dat er gedacht wordt aan uitbreiding naar andere sektoren. "Er zijn onderhandelingen bezig om ook voor het personeel van de grote distributieketens projekten op te starten en bij het personeel van de kleinhandel is er vraag naar onze dienstverlening. "KINDEROPVANG IN ROESELARE. Vakbond organizeert, bedrijven betalen.