Begin juni werd Julien Smets (52j.) gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Investeringsmaatschappij (VIV) en Equifin, twee vehikels van de Generale Bank die kmo's bijstaan in de langetermijnfinanciering (participaties en achtergestelde leningen).
...

Begin juni werd Julien Smets (52j.) gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Investeringsmaatschappij (VIV) en Equifin, twee vehikels van de Generale Bank die kmo's bijstaan in de langetermijnfinanciering (participaties en achtergestelde leningen). Burgerlijk ingenieur Smets (KU-Leuven) startte zijn carrière onder de koepel van de Generale Maatschappij in 1971 : eerst een kwarteeuw bij Tractebel, waar hij sinds 1982 (samen met Leo Thielemans, zijn voorganger bij VIV) verantwoordelijk was voor Nobema, het investeringsvehikel van de energieholding. "Ik kreeg er de smaak te pakken voor kmo's," zegt hij. De overstap naar VIV is dus geen sprong in het onbekende. VIV beheert momenteel een portefeuille van 2,3 miljard, goed voor participaties in 52 bedrijven. Equifin heeft voor 61 miljoen uitstaan bij kmo's, hoofdzakelijk obligatieleningen. Smets erkent dat Vlaanderen op het vlak van risicofinanciering voor kmo's achteroploopt in vergelijking met andere Europese landen. "Het VIV onderging de markt," aldus Smets. "Recentelijk steeg het aantal dossiers lichtjes. Ik verwacht dat de vraag naar middelen voor goeie kmo-projecten de volgende jaren sterk zal stijgen, mede onder invloed van de versterking van de Europese kapitaalmarkten."Smets woont in Tervuren, is gehuwd en heeft twee kinderen. Zijn echtgenote is handelsingenieur. "Dat heeft geholpen om ondernemingen niet door de typische bril van de burgerlijk ingenieur te bekijken," geeft hij grif toe. "Anderzijds helpt het als je niet alleen het financiële, maar ook het projectmatige plaatje goed kan inschatten."Sinds de jaren tachtig, toen de eerste Vlaamse ondernemingen actief werden als risico- of venture-kapitalist (VIV, GIMV, Benevent...), is er heel wat veranderd in dit woelige wereldje. "Kmo-patroons staan minder afkerig tegen externe kapitaalverschaffers," stelt Smets. "Toch is er aan de kant van het aanbod nog een ernstig probleem : het gebrek aan liquiditeit. Een kapitaalverschaffer zoals wij wil na enkele jaren uit het bedrijf stappen. Bij gebrek aan die mogelijkheid bleef het aantal projecten beperkt. Hopelijk verandert dit met initiatieven zoals de Antwerpse kmo-beurs." In zijn vrije tijd is Smets dikwijls in de keuken te vinden. "Enorm relaxerend," noemt hij dat. "Maar ik spreek me niet uit over het resultaat." Tijdens zijn vakanties heeft hij een minder doordeweekse hobby. Dan trekt hij met de familie door oorden als de Sinaïwoestijn of Syrië. Binnenkort staat Mali op het programma. "Sommigen van mijn vrienden vinden deze tochten gevaarlijk, maar wat is gevaarlijk ?" relativeert hij. "Enkel het onbekende. Je verlegt je grenzen naarmate je het risico beter kan inschatten. Dat geldt overigens ook voor mijn beroepsactiviteiten."JULIEN SMETS (VIV) Vlaamse kmo's kunnen moeilijk extern risicokapitaal aantrekken door het gebrek aan de exit-mogelijkheid.