Rik Missault is een zeldzame exponent van het zalmmodel in het hoger onderwijs: op een laag niveau beginnen om hoog op te klimmen. In het geval van Missault betekende dat starten in de A2-richting informatica om te eindigen met een diploma burgerlijk ingenieur. Rik Missault begon zijn professionele carrière in de telecomsector bij Alcatel. Hij reisde voor het Franse bedrijf de wereld rond om ADSL te promoten als product, dienst en businessmodel. In 2009 ging hij aan de slag bij het erg ambitieuze maar in moeilijkheden geraakte Enfinity. Hij werkte als CEO mee aan de herstructurering en uiteindelijke verkoop van het Waregem...

Rik Missault is een zeldzame exponent van het zalmmodel in het hoger onderwijs: op een laag niveau beginnen om hoog op te klimmen. In het geval van Missault betekende dat starten in de A2-richting informatica om te eindigen met een diploma burgerlijk ingenieur. Rik Missault begon zijn professionele carrière in de telecomsector bij Alcatel. Hij reisde voor het Franse bedrijf de wereld rond om ADSL te promoten als product, dienst en businessmodel. In 2009 ging hij aan de slag bij het erg ambitieuze maar in moeilijkheden geraakte Enfinity. Hij werkte als CEO mee aan de herstructurering en uiteindelijke verkoop van het Waregemse zonnepanelenbedrijf. Eind vorig jaar volgde hij Carl Van den Eynde op als operationeel directeur bij Matexi, de grootste buurtontwikkelaar van het land. RIK MISSAULT. "Ik ben vooral verrast door de vele gelijkenissen met de sector van de hernieuwbare energie. De projectcyclus is bijna identiek. Die begint in beide sectoren met de verwerving van rechten op een terrein -- via koop, lease, recht van opstal -- waarop je het gebouw of de installatie wil realiseren. De tweede stap is het bekomen van de vergunningen. Daarna volgt de constructie. En finaal is er de verkoop. In die laatste fase zit het grootste verschil. Bij Enfinity verkochten we vooral aan professionele partijen, bij Matexi zijn onze klanten meestal particulieren. "Ik zie overigens ook een parallel met de telecomsector. Tot in de jaren tachtig waren de overheden zelf nog aanbieder op de telecommarkt. Vandaag is de overheid meer regulator dan operator. Die evolutie verwacht ik, mede door de budgettaire krapte, ook in de vastgoedsector en specifiek dan in de sociale huisvesting. De overheid moet zelf niet instaan voor de productie van woningen. De privésector kan dat efficiënter. Maar er blijft een rol voor de overheid. In de eerste plaats in het vastleggen van de spelregels en ook in de ondersteuning van gezinnen die geen toegang hebben tot de markt." MISSAULT. "Dat is de klassieke rolverdeling tussen CEO en COO. Alle operationele zaken en de projecten zijn mijn verantwoordelijkheid. De regio's rapporteren aan mij. Een aantal centrale functies rapporteert rechtstreeks aan Gaëtan, die zich vooral toelegt op de strategie van het bedrijf." MISSAULT. "We zien de gevolgen nu al. De laatste maanden van dit jaar hebben we in Vlaanderen een piek gekend in de verkoopactiviteit. Begin volgend jaar zal er een terugval zijn. Omdat het overheidsbeslag op woningbouw groot is, blijft een ondersteuning van kandidaat-bouwers toch wel wenselijk. De hervorming van de woonbonus vinden we dan ook een gemiste kans. Dat de woonbonus de prijs zou opdrijven, is vooral een probleem voor de secundaire markt. Je stimuleert de vraag, terwijl het aanbod constant blijft. Op de nieuwbouwmarkt speelt dat veel minder omdat de stimulans gepaard gaat met een toename van het aanbod. Het zou beter zijn met de middelen van de woonbonus te focussen op nieuwbouw. Ook omdat nieuwbouw economische activiteit genereert en leidt tot een verduurzaming van het woningpatrimonium." LV"Het zou beter zijn met de middelen van de woonbonus te focussen op nieuwbouw"