Het moet duurzaam zijn, en rendabel bovendien, en binnen vijftig jaar nog passen in onze leefwereld. Dat zijn de drie criteria waaraan een product van SBAE (Sustainable Bio-engineering for the Aquatic Environment) Industries moest voldoen. Wanneer binnen vijftig jaar alles duurzaam zal zijn en aquacultuur zal instaan voor een deel van onze voedings- en energiebehoeften, zoals CEO Koen Vanhoutte verwacht, lost de producent van microalgen alvast twee vereisten in. De economische uitbating vormde in het verleden voor andere onderzoekers een struikelblok, maar dankzij n...

Het moet duurzaam zijn, en rendabel bovendien, en binnen vijftig jaar nog passen in onze leefwereld. Dat zijn de drie criteria waaraan een product van SBAE (Sustainable Bio-engineering for the Aquatic Environment) Industries moest voldoen. Wanneer binnen vijftig jaar alles duurzaam zal zijn en aquacultuur zal instaan voor een deel van onze voedings- en energiebehoeften, zoals CEO Koen Vanhoutte verwacht, lost de producent van microalgen alvast twee vereisten in. De economische uitbating vormde in het verleden voor andere onderzoekers een struikelblok, maar dankzij nieuwe productieprocessen kan SBAE Industries de meest hanteerbare algengroepen selecteren, wat de kans op een positieve rendabiliteit aanzienlijk verhoogt. Vanhoutte begon vier jaar geleden in zijn keuken met algen te kweken. In Waarschoot kweken ondertussen vijftien personeelsleden microalgen waaraan hoge eisen worden gesteld, onder andere voor de voedings- en farmaceutische sector. "Daarin moeten we zwaar investeren, want deze soort groeit in een gesloten ruimte die fel wordt belicht", vertelt Vanhoutte. In de aquacultuur, waar de algen een voedselbron zijn voor babyvissen, is SBAE Industries vandaag al aanwezig en volgens Vanhoutte zal het bedrijf ook spoedig in de cosmeticamarkt actief zijn. Begin dit jaar commercialiseerde de onderneming ook de bulkproductie van algen die worden gekweekt op velden die op het eerste gezicht doen denken aan rijstvelden. "Die soort kunnen we produceren op een slechte ondergrond omdat ze groeit in het water erboven", legt Vanhoutte uit. De bulkalgen zijn grondstoffen voor bijvoorbeeld veevoeder en biobrandstof. Zelfs de topman van Shell zei al dat algen een joker zijn voor alternatieve brandstof. "We spreken met grote partijen in de energiesector", licht Vanhoutte een tip van de sluier. "En binnen drie tot vijf jaar zitten de eerste algenoliën in de tanken", verwacht hij. "Vooral het rendement van de algenkweek gemeten op het vlak van oppervlakte en tijdsduur is immens", zegt Alex Vandenbossche, van het durfkapitaalfonds Allegro Investment Fund, dat van bij aanvang geloofde in de merites van het bedrijf. Eind vorig jaar stapten ook Vinnof en Capricorn Cleantech Fund in het kapitaal. Samen met Allegro brachten ze 900.000 euro in. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld koolzaad of palmolie treed je met algen niet in concurrentie met de voedselwinning", zegt Vandenbossche. SBAE Industries is een schoolvoorbeeld van hoe je met een grondstof verschillende markten kunt bespelen, een fenomeen dat naar Vanhouttes mening in 2058 helemaal ingeburgerd zal zijn. De competitie is vrij klein, ook al omdat experts op het vlak van microalgen dun gezaaid zijn. "En twee van die tientallen witte raven ter wereld zitten bij SBAE", glimlacht Vandenbossche. Vanhoutte hoopt dat er nog opduiken. "Dat zou betekenen dat de markt gezond wordt."