De "Belgian Retail Index '97" brengt voor het eerst de belangrijkste commerciële aders van België in kaart.
...

De "Belgian Retail Index '97" brengt voor het eerst de belangrijkste commerciële aders van België in kaart.Zestien Belgische steden, 45 winkelstraten en vijf shoppingcentra. Dat zijn enkele kerncijfers van de Belgian Retail Index '97, die op 23 april 1997 officieel wordt voorgesteld. Doorheen 180 pagina's voert dit naslagwerk de lezer mee door de wandelgangen van het Belgische retailgebeuren. Het boek, dat in samenwerking met Bureau Gérard, ImmoTrends en Roularta Books het levenslicht zag, bevat een volledig en gedetailleerd overzicht van de commerciële topliggingen. De eerste hoofdstukken behandelen vraagstukken die nauw verbonden zijn met het retailgebeuren. Specialisten weiden uit over het inschatten van de potentiële en/of huidige huur van een locatie, de analyse van de aanwezige concurrentie of de waardering van het potentieel van bestaande vestigingsplaatsen. De Belgian Retail Index staat stil bij waarderingsmethoden, vestigingskeuzen of investeringsmechanismen. De lezer krijgt een bijdrage voorgeschoteld over het afsluiten van commerciële huurovereenkomsten, huur- en verkoop/aankoopcontracten.STAP VOOR STAP.Na dit algemeen gedeelte beschrijft de Belgian Retail Index het wel en wee in zestien steden of winkelzones. Passeren achtereenvolgens de revue : Brussel-Centrum, Brussel-Zuid, Brussel-Faubourgs, Antwerpen, Leuven, Gent, Hasselt, Oostende, Brugge, Kortrijk, Charleroi, Luik, Namen, Bergen, Waver en Luxemburg. Ook de shoppingcentra Wijnegem, Woluwe, Westland, Belle-Ile en Ville 2 krijgen de nodige aandacht. Voor elk van de voorgestelde commerciële aders wordt een diepgaande commerciële en immobiliëntopografie voorgesteld in de vorm van statistieken en A4-kaarttekeningen. In een oogopslag krijgt de lezer een nauwkeurig beeld van de locaties die hem interesseren : bepaling van naam en activiteitensector, commerciële oppervlakte, nuttige gevellengte, bezoekersaantal, huur en gemiddelde opbrengst per m² enzovoort. Bureau Gérard werkt al deze gegevens tweemaal per jaar bij. De Belgian Retail Index kan dus zonder meer actueel genoemd worden. Het boek werd eveneens gespekt met de passantentellingen van Fastigon-Kolpron en met macro-economische kerncijfers. Dit referentiewerk voor handelaars, retailers, eigenaars en investeerders actief in stadscentra en commerciële centra in België zal jaarlijks worden geactualiseerd.E.H. De Belgian Retail Index '97 is verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans. Inlichtingen en bestellingen : Tania Pieteraerens, tel. (02)467.56.43, fax : (02)467.59.94. Het boek kost 6995 frank (inclusief BTW).DE BELGIAN RETAIL INDEX '97 De Belgische commerciële aders onder de loep.