De Australische centrale bank verhoogde begin oktober de beleidsrente van 3 tot 3,25 procent. Hiermee maakt het land als eerste van de G20 een einde aan de cyclus van renteverlagingen. In augustus vorig jaar schakelden alle centrale banken wereldwijd over op een extreem versoepelingsbeleid, in een poging om de zware crisis te bezweren. In Australië werd zo de rente in een ijltempo verlaagd van 7,25 tot 3 procent in juni 2009. Nu de recessie wereldwijd op haar laatste benen lo...

De Australische centrale bank verhoogde begin oktober de beleidsrente van 3 tot 3,25 procent. Hiermee maakt het land als eerste van de G20 een einde aan de cyclus van renteverlagingen. In augustus vorig jaar schakelden alle centrale banken wereldwijd over op een extreem versoepelingsbeleid, in een poging om de zware crisis te bezweren. In Australië werd zo de rente in een ijltempo verlaagd van 7,25 tot 3 procent in juni 2009. Nu de recessie wereldwijd op haar laatste benen loopt, klinken her en der stemmen om de historisch lage rentes weer tot 'normale' niveaus op te trekken. Het is geen verrassing dat Australië als eerste van de G20 de ommekeer heeft gemaakt. Australië profiteert van de herleving van de grondstoffenmarkt en van het sterke Chinese herstel, dat een positieve impact heeft op andere economieën in de regio. De Australische economie bleek sterker dan verwacht, wat ook blijkt uit de opmerkelijke veerkracht van de consumptie, export en bedrijfsinvesteringen. Daarnaast nam de werkloosheidgraad minder toe dan verwacht, al blijft een verdere stijging wel waarschijnlijk. Het negatieve effect dat de stijgende werkloosheid op het beschikbare inkomen van de gezinnen heeft, wordt gecounterd door positieve inkomenseffecten van aandelen en huizenprijzen. Bovendien bereikte het consumentenvertrouwen in augustus hetzelfde niveau als het toppunt in 2007 en evenaart het ondernemersvertrouwen het record van zeven jaar geleden. Een economie die onverwacht sneller naar een sterkere basis terugkeert in combinatie met een extreem stimulerend monetair beleid, houdt een belangrijk risico op oververhitting van de economie in. De Australische centrale bank zal de rente de komende maanden verder optrekken. Maar deze ommekeer betekent niet dat de andere G20-landen snel volgen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) zijn nog lang niet op het punt gekomen om de beleidsrente te verhogen. Ondanks duidelijke tekenen van herstel, blijven die economieën momenteel nog te zwak om op hun eigen benen te staan. Bovendien stellen de enorme overcapaciteit, hoge werkloosheid en outputkloof een mogelijke oververhitting van de economie nog lange tijd uit en overheerst in de VS en Europa het risico op deflatie. Eventuele kandidaten om Australië te volgen, zijn Brazilië en Korea, maar dit zal pas voor begin volgend jaar zijn. trends.be Nog geen spoor van inflatie