Het fonds Pictet-EUR Short Term High Yield werd gelanceerd in januari 2012 en beheert intussen bijna 1,9 miljard euro aan activa. Met een stijging van 13 procent sinds zijn lancering en van 4 procent sinds begin dit jaar heeft het fonds zijn beloftes ingelost.
...

Het fonds Pictet-EUR Short Term High Yield werd gelanceerd in januari 2012 en beheert intussen bijna 1,9 miljard euro aan activa. Met een stijging van 13 procent sinds zijn lancering en van 4 procent sinds begin dit jaar heeft het fonds zijn beloftes ingelost. Highyieldfondsen beleggen doorgaans in vrij onbekende bedrijfsobligaties met een rating lager dan BBB-. De beheerders van Pictet-EUR Short Term High Yield doen dat ook, maar ze concentreren zich vooral op hoogrentende obligaties die binnen de vier jaar hun vervaldag bereiken. Dat levert een dubbel voordeel op. Ten eerste is het wanbetalingsrisico bij zulke obligaties in de eerste jaren het grootst. Door te beleggen in de laatste jaren is het dus mogelijk een groot deel van de risico's te ontlopen. Ten tweede worden de obligaties zo veel mogelijk aangehouden tot hun vervaldag, waardoor ze grotendeels immuun zijn voor de volatiliteit van de koersen. Zo is de volatiliteit van het fonds beperkt gebleven, ondanks de meer dan behoorlijke prestaties. Het heeft weinig geleden onder de turbulentie op de obligatiemarkten sinds mei 2013. "Het fonds heeft zich gedragen zoals we dachten dat het zich zou moeten gedragen", zegt beheerder Roman Gaiser. "Er zijn twee soorten beleggers die dit product kopen: beleggers die een aantrekkelijk rendement willen maar niet houden van volatiliteit, en beleggers die daarvoor investeerden in weinig risicovolle producten maar op zoek zijn naar wat meer rendement", aldus Roman Gaiser. "Ook institutionele beheerders zijn steeds meer geïnteresseerd in het high-yieldsegment." De bedrijfsobligatiemarkt heeft ook voordeel gehaald uit de desintermediatie in Europa -- de trend dat ondernemingen voor hun financiering minder een beroep doen op de banken. De lancering van een fonds dat zich richt op het kortetermijngedeelte van de highyieldmarkt is pas mogelijk sinds eind 2011. In die tijd bedroeg het gewicht van dat segment 44 miljard euro; tegen eind 2013 zal dat 90 miljard euro zijn. "En omdat het aantal highyieldemissies voortdurend blijft stijgen, zal dit segment in de komende twaalf maanden nog groeien met ongeveer 30 miljard euro", verwacht Gaiser. De beheersstrategie berust op een mix van een top-downbenadering, die het universum beperkt tot een honderdtal ondernemingen, en een selectie van posities op basis van de bedrijfsfundamenten. Het risico is vrij geconcentreerd, aangezien zeventig posities 80 procent van de beheerde activa uitmaken. "We geven de voorkeur aan BB- of B-ratings, omdat dat duidelijk afgebakende domeinen zijn die meer mogelijkheden bieden om verrassende bedrijven te vinden of ondernemingen die bereid zijn een iets hogere risicopremie te betalen." Pictet-EUR Short Term High Yield ISIN-code: LU0726357527 FRÉDÉRIC DINEUR