In de metaalsector is de jongste maanden geen werkgelegenheid verloren gegaan. Dat is een lichte verbetering tegenover het afgelopen jaar, maar een ach-teruitgang in vergelijking met 2006. Naar verwachting komen er de volgende trimesters geen nieuwe jobs bij. Toch staan geen herstructureringen of sluitingen in het vooruitzicht.
...

In de metaalsector is de jongste maanden geen werkgelegenheid verloren gegaan. Dat is een lichte verbetering tegenover het afgelopen jaar, maar een ach-teruitgang in vergelijking met 2006. Naar verwachting komen er de volgende trimesters geen nieuwe jobs bij. Toch staan geen herstructureringen of sluitingen in het vooruitzicht. Ondertussen stijgt de omzet van de metaalsector het eerste kwartaal van 2008 met 2,3 %. Dat is voor 0,6 % te wijten aan de prijsstijgingen. De algemene groei in de technologische industrie valt dit jaar terug van 3,3 % naar 1,7 %. De sectoren buiten de automobiel doen het tot nu toe iets beter dan verwacht. Dat komt deels door het relatief goede eerste trimester in de eurozone en in Duitsland, onze belangrijkste markt. Voor de rest van het jaar wordt een verdere afkoeling verwacht onder invloed van de sterke euro die weegt op de export, de vertraging in de investeringen en de lagere consumptie. "Door de stijging van de energieprijzen verwachten we een daling van de rendabiliteit in de metaalsector met ongeveer 10 à 20 %", klinkt het bij de beroepsfederatie Agoria. "Hoewel het aandeel van de rechtstreekse export naar de Verenigde Staten voor de technologische industrie beperkt is (4 %), mag de impact van de lage dollar niet onderschat worden. Eigenlijk is ongeveer 15 % van de export direct of indirect dollargevoelig. Op termijn leidt een daling van de dollar met 1 % tot een omzetverlies van ongeveer 50 miljoen euro. Het huidige niveau van de dollar kost de technologische industrie dus ongeveer 1,6 % groei." Het aandeel van de consumentengoederen in de totale productie van de metaalsector is niet zo belangrijk. De directe impact van de dalende koopkracht is dan ook niet zo sterk. Indien de dalende koopkracht leidt tot een algemene economische vertraging, die ook de investeringen aantast, kan dat wel veranderen. De hoge groei van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) biedt wel goede perspectieven voor de metaalsector. Zo is de export van de technologische industrie naar die landen in 2007 met 19 % gestegen. Ook de investeringen in de landbouw en in de energiesector stijgen als gevolg van de hogere grondstofprijzen. Dat zal een gunstige invloed op de metaalsector hebben.