"Het is niet mijn bedoeling om hier als een beeldenstormer binnen te komen, maar het is wel mijn opdracht om het huis weer gezond en rendabel te maken. Of, om het in de woorden van de Nederlandse aandeelhouders te zeggen, de onderneming kritische massa bij te brengen," aldus Luc Wellens (50 j.). Wellens is sinds 7 juni algemeen directeur van Belgium International Travel nv ( BIT), een van de grootste reisbureauketens van ons land maar ook een van de minst winstgevende. Voor het boekjaar 1995-'96 bedraagt de omzet 6,7 miljard frank en het verlies 90 miljoen frank, de gecumulee...

"Het is niet mijn bedoeling om hier als een beeldenstormer binnen te komen, maar het is wel mijn opdracht om het huis weer gezond en rendabel te maken. Of, om het in de woorden van de Nederlandse aandeelhouders te zeggen, de onderneming kritische massa bij te brengen," aldus Luc Wellens (50 j.). Wellens is sinds 7 juni algemeen directeur van Belgium International Travel nv ( BIT), een van de grootste reisbureauketens van ons land maar ook een van de minst winstgevende. Voor het boekjaar 1995-'96 bedraagt de omzet 6,7 miljard frank en het verlies 90 miljoen frank, de gecumuleerde verliezen echter lopen heel wat hoger op. Zegt Wellens sec : "Daarover is een akkoord bereikt met het Nederlandse moederhuis. Wij streven ernaar om tegen het begin van het nieuwe boekjaar ( nvdr op 1 november eerstkomend) break-even te draaien." Luc Wellens, vader van drie dochters, is geboren en getogen in Antwerpen. In 1964, na zijn humaniora, studeert hij voor verzekeringsmakelaar en begint hij tegelijk te werken bij Securitas Verzekeringen, nu een onderdeel van AG. In '65 bezwijkt hij voor zijn reismicrobe en gaat hij aan de slag bij Reisbureau Wirtz in Antwerpen als zogenaamde forfaitist die de "alles inclusief"-pakketten (vervoer, transfert en verblijf) samenstelt en de prijzen ervan berekent. Zes jaar later wordt hij aangezocht door de Banque de Bruxelles, de voorloper van de BBL, om in het kantoor in de Antwerpse Lange Gasthuisstraat een reisagentschap op te zetten. "Het Agence de Voyage de la Banque de Bruxelles was niet veel meer dan een hoek in het bankkantoor, het onderscheidde zich van de rest van de activiteiten door een indianenbeeld," lacht Luc Wellens, er ernstig aan toevoegend : "Toen ik er begon, bedroeg de omzet 13 miljoen frank. Toen ik er in '91 wegging, bedroeg de omzet 820 miljoen frank en waren er 23 medewerkers." In '91 werd hij door de directie van wat ondertussen was uitgegroeid tot BBL Travel bevorderd tot coördinator van de Vlaamse regio, twee jaar later komt daar ook het groothertogdom Luxemburg bij. In februari jongstleden werd hij dan benaderd door BIT. "Ik heb een keuze moet maken. 25 jaar bij één werkgever geef je zómaar niet op. Anderzijds trok de uitdaging mij enorm aan." Het is dus de uitdaging geworden. BIT is opgericht in '92 door Holland International (dat op zijn beurt ressorteert onder de Duitse gigant TUI) uit de fusie van Transintra, ATI Travel en Transcontinental (uit de GIB Groep). In '94 werd daar een meerderheisparticipatie in Ultra Montes aan toegevoegd. "Wat mij al opgevallen is in die korte tijd dat ik hier ben, is het ontbreken van een echte eigen bedrijfscultuur. Niet onlogisch, gezien de geschiedenis van deze onderneming. Maar de sporen zijn merkbaar, heel wat mensen werken naast elkaar in plaats van met elkaar, in bepaalde locaties hebben we drie tot zelfs vier kantoren, nauwelijks een paar straten van elkaar verwijderd. Daar zullen herstructureringen moeten komen, mét verschuivingen in het personeel. Ik speculeer niet op veel ontslagen ( nvdr de tewerkstelling beloopt thans 300 voltijdse equivalenten), wel op overplaatsingen." LUC WELLENS (BIT) Ik ben heel mijn leven een rentabiliteitsbeest geweest.