Volgende week: Patrick De Maeseneire, Trends-minister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleid.
...

Volgende week: Patrick De Maeseneire, Trends-minister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleid. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beRemi Vermeiren. "Velen gaan ervan uit dat de West-Europese economie zal aantrekken. Die verwachting wordt her en der gestaafd met enkele positieve geluiden - ook uit België, dat traditioneel via de sector van de halffabrikaten wat vooruitloopt. Maar er is geen reden om die verwachtingen als definitief te beschouwen. Dat bewijzen de berichten uit Duitsland. Dat land is niet alleen de grootste economie uit de eurozone, maar vervult ook een voorbeeldfunctie. Psychologisch wegen berichten uit Duitsland altijd door. En ze zetten het contrast tussen de economieën van de EU en de VS nog eens dik in de verf. Uit de Verenigde Staten komen immers steeds meer positieve berichten over economische groei, werkgelegenheid en consumentenvertrouwen."Vermeiren. "Ik heb geen probleem met een vermogensaangifte voor politici. De trend loopt analoog met wat je ziet gebeuren in het bedrijfsleven. Toch blijf ik het loon van bedrijfsleiders in de eerste plaats een zaak van de aandeelhouders vinden en niet zozeer van het grote publiek. Ik sta dan ook niet te trappelen om de lonen van politici te kennen. Ik vind dat je een principieel vertrouwen moet hebben in de wijze waarop politici hun vermogen hebben opgebouwd en beheren."Vermeiren. "De stijging van de olieprijzen zal wereldwijd gevolgen hebben voor de economie. Maar vandaag zijn onze economieën zo geëvolueerd naar diensten dat de prijsstijgingen in de energiesector minder zwaar doorwegen. De duurdere olie zal wel gedeeltelijk een welvaartsverschuiving veroorzaken naar de landen van het Midden-Oosten en Rusland. Voor dat laatste land kan dat een belangrijk gegeven zijn om de stabiliteit te bevorderen. "Alle grondstoffenprijzen staan momenteel op een hoog peil, maar het is soms moeilijk het bos door de bomen te zien. Er zijn immers veel speculanten actief op de markt van de grondstoffenaandelen en zij veroorzaken mee de prijsstijgingen."Vermeiren. "Met de verkiezingen in aantocht mag de reactie van Verhofstadt niet verwonderen. Toch moeten we sceptisch staan tegenover de argumenten die de regering aanhaalt. De studie bevestigt het algemene gevoel in dit land: de fiscale druk is te hoog, de loonevolutie knaagt aan onze concurrentiekracht... De regering haalt in haar tegenargumenten subjectieve criteria aan en roept in dat de onderzoekers hun berekeningsmethodes hebben gewijzigd. Maar dat geldt voor alle landen die in de studie zijn opgenomen. De resultaten zijn dus wel betrouwbaar. Hetzelfde geldt voor het rapport-Peeters over de vergrijzingsproblematiek in België. Het bevestigt wat we al langer weten, namelijk dat we in België een ommekeer moeten veroorzaken als we de problemen van de vergrijzing willen opvangen. Zo zal er onmiskenbaar in België langer gewerkt moeten worden."Vermeiren. "De hoge olieprijs zal natuurlijk een effect hebben op de inflatie. Maar ik denk dat de Europese Centrale Bank dit door de vingers zal zien en de rente niet verhogen. De slappe economie in Europa laat een renteverhoging niet meteen toe. In de Verenigde staten daarentegen zouden ze al een renteverhoging moeten hebben doorgevoerd. De kortetermijnrente staat er op een historisch dieptepunt en de economie herneemt. Daar kan een renteverhoging dus niet langer uitblijven."A.G.De economie in de EU kan niet op tegen de Amerikaanse. Speculanten veroorzaken mee destijging van de grondstoffenprijzen. Waar blijft het Belgische plan om de problemen op het vlak van concurrentiekracht en vergrijzing op te lossen? De stijging van de olieprijzen zal nefaste gevolgen hebben voor de economie.Gelukkig zal de Europese Centrale Bank, ondanks de dure olie, de rente wellicht niet verhogen.