Tot voor enkele jaren was het internetlandschap bezaaid met jobsites. Vandaag zijn er nog een vijftal actief op de Belgische markt: Monster, StepStone, JobsCareer, VDAB, Job@ en Vacature. En als we alleen de zuivere on-linejobsites in ogenschouw nemen, blijven er slechts drie over. De sites van Job@ en Vacature zijn verbonden met een printmedium en ook de VDAB is een buitenbeentje. Bovendien heeft Vacature eind 2002 JobsCareer overgenomen van de Advalvas Group. De andere hebben de dotcomcrisis blijkbaar niet overleefd of zijn opgeslokt door andere. "Zodra een markt enige maturiteit verwerft, is een consolidatiebeweging onvermijdelijk. Een jobsite starten, vergde in de beginjaren weinig investeringen. Dus heel veel nieuwkomers waagden hun kans, zowel lokaal als internationaal. Bovendien zat toen de arbeidsmarkt mee. De oorlog om talent woedde hevig, zodat elk kanaal om kandidaten te vinden met open armen werd verwelkomd. Bovendien richtten de meeste zich op een welbepaalde en makkelijk te bereiken doelgroep," zegt Patrick Lamoral, managing director van Monster.
...

Tot voor enkele jaren was het internetlandschap bezaaid met jobsites. Vandaag zijn er nog een vijftal actief op de Belgische markt: Monster, StepStone, JobsCareer, VDAB, Job@ en Vacature. En als we alleen de zuivere on-linejobsites in ogenschouw nemen, blijven er slechts drie over. De sites van Job@ en Vacature zijn verbonden met een printmedium en ook de VDAB is een buitenbeentje. Bovendien heeft Vacature eind 2002 JobsCareer overgenomen van de Advalvas Group. De andere hebben de dotcomcrisis blijkbaar niet overleefd of zijn opgeslokt door andere. "Zodra een markt enige maturiteit verwerft, is een consolidatiebeweging onvermijdelijk. Een jobsite starten, vergde in de beginjaren weinig investeringen. Dus heel veel nieuwkomers waagden hun kans, zowel lokaal als internationaal. Bovendien zat toen de arbeidsmarkt mee. De oorlog om talent woedde hevig, zodat elk kanaal om kandidaten te vinden met open armen werd verwelkomd. Bovendien richtten de meeste zich op een welbepaalde en makkelijk te bereiken doelgroep," zegt Patrick Lamoral, managing director van Monster. Consolidatie is niet alleen op de nationale markt te zien, ook internationaal resten er slechts enkele grote spelers. Zo nam Monster Worldwide, de moederorganisatie van Monster.be, Jobpilot over van het uitzendbedrijf Adecco. Jobpilot was nochtans een van de succesvolste on-linecarrièreportals in Europa. In 2003 was de jobsite immers winstgevend. De inkomsten bedroegen toen ongeveer 23 miljoen euro. "De overname van Jobpilot bezorgt Monster het marktleiderschap in Duitsland en biedt een enorme groeipotentie in Centraal-Europa. Deze overname opent interessante paden voor Monster in Europa. Nu beschikken we over achttien Europese sites met een aantal belangrijke nieuwe toevoegingen in Midden-Europa. Op die manier spelen we in op de uitbreiding van de Europese Unie," aldus Lamoral. Maar ook het beperkte rendement dat veel on-linerekruteerders halen, is een verklaring voor de consolidatie. Zelfs grote aanbieders zoals Monster en StepStone hebben lange tijd in het rood gedraaid. Het is pas sinds de voorbije twee jaar dat StepStone een operationele winst boekt. Ook Monster hoeft zich weinig zorgen te maken op dit vlak. Het maakt deel uit van het HR-communicatiebureau TMP Worldwide. "De achterliggende technologie en de marketing werden bovendien almaar belangrijker om succesvol te zijn. Laat dit nu juist twee domeinen zijn die zeer investeringsintensief zijn. Heel wat kleinere sites konden dus niet meer volgen," aldus Lamoral. De voorbije jaren kende het on-linerekruteringsgebeuren een ingrijpende evolutie. Het louter on line bekendmaken van vacatures kon nog weinig bedrijfsleiders bekoren. Zij zochten immers naar manieren om het on-linerekruteringsproces te structureren. "In een eerste fase lag de nadruk op het bekendmaken van vacatures. Dat was de mediafase, waarbij de spelers ervan uitgingen dat ze on line hetzelfde konden aanbieden als wat de kranten of tijdschriften op papier deden. Het internet was een puur advertentiemedium. Zo'n dienstverlening biedt echter weinig toegevoegde waarde. Integendeel, het maakte de zaken soms moeilijker. Omdat de drempel om te solliciteren via het internet lager ligt, was de respons op de advertenties veel groter. Dat betekende voor werkgevers dat ze meer werk hadden om de CV's te verwerken," zegt Jo Goossens, managing director van StepStone. Jobsites als Monster en StepStone bieden bedrijven die hun rekruteringsproces op een internetleest willen schoeien extra diensten aan. Zo werkt StepStone met drie polen. Op de klassieke StepStone-site worden jobzoekers en bedrijven samengebracht. Een meer ontwikkeld systeem is StepStone-OneStep, waarbij de jobs op verschillende sites worden aangeboden. De derde productielijn is StepStone Hire.com. Hier gaat het om het strategische beheer van talent. StepStone beheert bijvoorbeeld de rekrutering van de oliemaatschappij BP. "Een opdracht die we wereldwijd vervullen," zegt Goossens. "Hiermee bevinden we ons echt in de sector van strategische rekrutering. We hebben er ook alle middelen voor. We bieden niet alleen jobs aan, maar een volwaardig CV-product. Ik denk dat we het aantal HR-toepassingen nog kunnen doen toenemen." Op de markt van de grote bedrijven ging StepStone hiervoor een langetermijnovereenkomst aan met Hire.com, dat in de VS marktleider is. Bij Monster neemt sinds februari 2004 Monster Solutions die taak op zich. "Hiermee komen we tegemoet aan een groeiende nood van HR-afdelingen om zoveel mogelijk processen on line te stroomlijnen. Via Monster Solutions kunnen bedrijven bijvoorbeeld een eigen job- en CV-database bouwen en een langetermijnstrategie aangaan met geïnteresseerde kandidaten. Voor kandidaten omvat dit onder meer het beheer van CV's, sollicitatiebrieven en zoekrobots. Die robots zoeken jobs en brengen kandidaten via mail automatisch op de hoogte," zegt Lamoral. Uitbreiding van de diensten dient ook deels ter compensatie voor de slabbakkende arbeidsmarkt. On-linerekrutering is grotendeels afhankelijk van de conjunctuur. "Onze belangrijkste bron van inkomsten blijven bedrijven die onze databanken consulteren. En als het aantal aanwervingen stagneert, dan stagneren ook onze inkomsten. Toch is er sprake van een hersteld vertrouwen. Overigens, in onze sector is er eigenlijk geen sprake geweest van een neerwaartse beweging. De voorbije jaren was er hooguit sprake van stagnatie."De overblijvers presteren sterk. Meer en meer werkgevers en werkzoekenden vinden de weg naar jobsites. Ook het aantal vacatures en het aantal bezoekers stijgt. "Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet van Monster met 81 % tegenover het eerste kwartaal 2003. In april verdubbelde de omzet zelfs tegenover april vorig jaar. Eind augustus behaalde de jobsite al de omzet die ze in 2003 realiseerde," aldus Lamoral. Concrete cijfers wil de algemeen directeur echter niet kwijt, enkel dat ze in hun branche twee jaar geleden de eerste waren met een positieve ebitda. Ook StepStone presteert goed en kende het tweede kwartaal van 2004 een omzetstijging ten opzichte van het eerste kwartaal. Wat het on-linerekruteringsgedeelte betreft, kende StepStone een omzetstijging van 4,2 miljoen euro naar 4,4 miljoen euro. Er zijn twee soorten concurrenten: andere commerciële jobsites zoals JobsCareer en de printgerelateerde websites zoals die van Job@ en Vacature. De commerciële jobsites zijn echte concurrenten, de printgerelateerde websites in mindere mate. "Het zijn concurrenten omdat ze ook een jobsite hebben, maar we zijn ook complementair. Zij zijn nog altijd het geknipte medium om aan corporate branding en employee branding te doen. Hun taak is vooral trafiek te genereren naar jobsites," zegt Lamoral. De drukbezochte website van de overheidsdienst VDAB is geen echte concurrent. "Alle werkzoekenden moeten zich verplicht inschrijven bij de VDAB, maar zijn die wel allemaal even gemotiveerd op zoek naar een baan als zij die zich vrijwillig bij ons inschrijven," vraagt Lamoral zich af. "Overigens zijn de vacatures op de website van de VDAB zelden gelijklopend met die op onze website. We zijn veeleer complementaire circuits."Zowel Goossens als Lamoral zien de toekomst rooskleurig tegemoet. "Het gebruik van het internet om een job te zoeken en aan te bieden, raakt steeds meer ingeburgerd. Bovendien vinden ook lagere profielen beter de weg naar onze jobsites. In verschillende landen zijn jobsites goed op weg om het belangrijkste zoekkanaal te worden. In Amerika bijvoorbeeld hebben de publieke jobboards al een marktaandeel van 30 % verworven," aldus Goossens. Hilde Vereecken"Ook de lagere profielen vinden nu beter de weg naar onze jobsites.""In Amerika hebben de publieke 'jobboards' al een marktaandeel van 30 % verworven."