Op zijn 29ste, een leeftijd waarop anderen nog junior zijn, heeft Antwerpenaar Christian Salez een paar maanden geleden het roer overgenomen van de Belgische dochteronderneming van het reklamebureau Bates, dat deel uitmaakt van het Saatchi-imperium sinds kort Cordiant. Salez zit voortaan in de direkteursstoel die voordien toebehoorde aan de vermaarde Eric de Behr, één van de grootste namen uit de Belgische reklamewereld. Deze laatste wou zich immers liever volledig aan zijn kreatieve taken wijden.
...

Op zijn 29ste, een leeftijd waarop anderen nog junior zijn, heeft Antwerpenaar Christian Salez een paar maanden geleden het roer overgenomen van de Belgische dochteronderneming van het reklamebureau Bates, dat deel uitmaakt van het Saatchi-imperium sinds kort Cordiant. Salez zit voortaan in de direkteursstoel die voordien toebehoorde aan de vermaarde Eric de Behr, één van de grootste namen uit de Belgische reklamewereld. Deze laatste wou zich immers liever volledig aan zijn kreatieve taken wijden.Na zijn studies, die hem van het Institut d'Administration et Gestion (IAG) in Louvain-la-Neuve naar Nederland brachten en vervolgens naar de Vlerick School in Gent, maakt Christian Salez in 1987 kennis met de reklamewereld. Hij leert het klappen van de zweep kennen als junior bij Mirror GGK, een agentschap dat ondertussen van de markt verdwenen is. Vervolgens stapt hij over naar TBWA, één van de meest kreatieve agentschappen, waar hij wordt aangesteld als account executive. Hij blijft er drie en een half jaar en beheert budgetten zoals Mazda de beroemde "OK ! "- campagnes en Het Laatste Nieuws. Een volgende stap brengt hem bij KHBB, een agentschap van de groep Saatchi, waar hij gedurende bijna twee jaar wordt ondergedompeld in de internationale pubwereld en zijn tijd verdeelt tussen Londen, Parijs en Brussel.Vorig jaar dan trad hij in dienst bij een ander agentschap van de groep, Bates Belgium, dat uit een diep dal moest klauteren. De opbrengsten waren als sneeuw voor de zon verdwenen en in het personeelsbestand was drastisch gesnoeid. "Mijn eerste taak bestond erin de hiërarchische piramide omver te gooien om ons dichter bij de klant te brengen. Vandaag heeft 85 % van onze werknemers voortdurend kontakt met de klant : niet alleeen de commerciële maar ook de kreatieve mensen. "Vandaag heeft Bates opnieuw de wind in de zeilen. Het agentschap heeft in de voorbije maanden enkele begeerde budgetten weten binnen te halen, zoals Compaq, Devos Lemmens, Campbell's, Proton : mooie commerciële suksessen. Christian Salez is er zich terdege van bewust dat kreativiteit het verschil uitmaakt in de reklamewereld, waar de konkurrentie welig tiert. Door zijn toedoen werd het kaderpersoneel verjongd en werden er verschillende jonge kreatieven aangeworven.Volgens deze jonge manager kan reklame niet langer beperkt blijven tot de traditionele media : "Anders lopen we het risico op verzadiging en zou de konsument weleens een afkeer voor reklame kunnen krijgen. " Zoals het merendeel van zijn kollega's moet hij echter met spijt vaststellen dat veel adverteerders koel reageren. Bang om risico's te nemen ?En wat de kwaliteit van de Belgische reklame betreft : "In wezen zit er hier niet minder talent dan in Engeland of in Spanje, twee landen waarvan de kreativiteit en het lef hemelhoog worden geprezen. Ik geloof dan ook dat de Belgische reklame een toekomst heeft. De dag dat ik daar niet meer in geloof, stap ik op.CHRISTIAN SALEZ (BATES) "In de Belgische reklame zit niet minder talent dan in de Engelse of deSpaanse. "