"Elke vorm van rekeningrijden is een maat voor niets, zolang er geen goede alternatieven bestaan." Baudouin Velge, directeur van het economisch departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO), reageert sceptisch op de politieke voorstellen om de verkeerscongestie in ons land op te lossen door middel van een elektronische betaalkaart.
...

"Elke vorm van rekeningrijden is een maat voor niets, zolang er geen goede alternatieven bestaan." Baudouin Velge, directeur van het economisch departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO), reageert sceptisch op de politieke voorstellen om de verkeerscongestie in ons land op te lossen door middel van een elektronische betaalkaart. Wanneer een automobilist een filegevoelige zone wil binnenrijden, moet hij daarvoor extra in zijn geldbeugel tasten. Dat is de basisidee van het rekeningrijden, waar zowel de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande (CVP) - eind vorige week op rondreis in Singapore, waar het systeem op 1 april 1998 van kracht wordt - als het SP-mobiliteitsplan achter staan. De socialisten koppelen wel twee voorwaarden aan de maatregel. Enerzijds willen zij de autobelasting verlagen. Anderzijds moet de overheid het openbaar vervoer verbeteren. Velge: "Hier knelt het schoentje. Veel mensen zouden met plezier overschakelen op het openbaar vervoer, als ze dat zouden kúnnen. Daar hoeft men het autogebruik zelfs niet extra voor te belasten. Niemand zit immers graag in de file." Nochtans veroorzaakt een automobilist in de Brusselse ochtendspits per kilometer 56 frank aan externe kosten (vervuiling, tijdverlies...) waarvoor de gemeenschap moet opdraaien. Ter vergelijking: hij betaalt slechts 2,8 frank belastingen per kilometer. Uit een studie van Stef Proost (KU Leuven) en Bruno De Borger (Ufsia) blijkt dat rekeningrijden economisch de beste oplossing is voor de verkeerscongestie. De auteurs stellen een vergoeding van respectievelijk 25 frank per kilometer voor. Deze maatregel zou het autoverkeer met 20% doen afnemen tijdens de piekuren. In ruil voor deze hogere mobiliteit krijgt de bevolking een schoner milieu, minder files en minder kans op ongevallen. Maar het VBO stelt zich vragen bij de technische mogelijkheden van dit systeem. Velge: "Singapore is een land met een zeer grote discipline. Bovendien bestaat het schiereiland uit één grote straat, zodat controle overzichtelijk wordt. België daarentegen ligt in het hart van Europa en kent zeer veel transitvervoer. Hoe zal men de buitenlanders belasten? Enkele jaren geleden bestempelde de Europese Commissie het Belgische voorstel van de eurovignetten nog als discriminerend. Het rekeningrijden zou ook wel eens tot een toename van het sluipverkeer op secundaire wegen kunnen leiden. En ten slotte zullen internationale bedrijven tweemaal nadenken vooraleer ze hier nog nieuwe vestigingen openen. De patronale lasten voor bedrijfswagens worden door het rekeningrijden immers nog duurder."Daarom pleit de werkgeversorganisatie voor een uitbouw van de binnenvaart en het goederenvervoer per spoor. Velge: "Het is toch economische waanzin dat het vrachtvervoer op lange afstand de voorbije jaren toeneemt, omdat water- en spoorwegen aan te veel restricties zijn onderworpen. Vandaag krijgt een ondernemer zijn goederen niet meer binnen de week van Noord naar Zuid-Europa, zodat hij noodgedwongen op vrachtwagens overschakelt. Dat is de omgekeerde wereld."