In het toekomstpact dat minister Maggie De Block vorige zomer met de farmasector afsloot, zit een dubbele logica. Aan de ene kant wil het de farmasector een klimaat bieden om zijn activiteiten verder te ontplooien. Aan de andere kant probeert het te bekomen dat de maatschappij voor geneesmiddelen geen exuberante prijzen betaalt.
...

In het toekomstpact dat minister Maggie De Block vorige zomer met de farmasector afsloot, zit een dubbele logica. Aan de ene kant wil het de farmasector een klimaat bieden om zijn activiteiten verder te ontplooien. Aan de andere kant probeert het te bekomen dat de maatschappij voor geneesmiddelen geen exuberante prijzen betaalt. Dat gebeurt onder andere door de toepassing van de patent cliff of octrooikloof. Die maatregel versnelt de geleidelijke prijserosie nadat het octrooi van een geneesmiddel is vervallen. Een en ander betekent dat de prijs van geneesmiddelen zodra het patent vervalt met minstens 54 procent daalt. Op die manier komt budget vrij om sneller te investeren in de goedkeuring van nieuwe innovatieve geneesmiddelen. Diverse partijen hebben vorige week een convenant over biosimilaire geneesmiddelen ondertekend. Dat zijn geneesmiddelen die therapeutisch en moleculair vergelijkbaar zijn met biologische referentiegeneesmiddelen waarvan het octrooi is vervallen. Ze worden geproduceerd door een biotechnologisch proces met levende cellen. Biosimilaire geneesmiddelen zijn doorgaans minstens 20 procent goedkoper dan het origineel. Ze kunnen dus een aardig stuk budgettaire ruimte opleveren. In België zijn slechts enkele biosimilars op de markt. Die hebben een marktaandeel van enkele procenten. In andere Europese landen ligt dat eerder tussen 40 en 80 procent. De bedoeling van het convenant is ziekenhuizen en artsen sneller voor biosimilars te doen kiezen. "Dit convenant betekent een doorstart voor het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in ons land", zegt Joris Van Assche, gedelegeerd bestuurder van FeBelGen, de federatie van producenten van generische geneesmiddelen. "Voor de bedrijven is het een belangrijk signaal om in ons land te blijven investeren." Om te vermijden dat farmamultinationals de Belgische markt bij de introductie van biosimilaire geneesmiddelen links laten liggen, was dit convenant nodig. Dat bevestigt het kabinet van minister De Block: "Biosimilaire geneesmiddelen zorgen voor competitie waardoor de prijs voor biologische geneesmiddelen daalt." De prijsdalingen ondersteunen de betaalbaarheid van de ziekteverzekering en creëren ruimte voor nieuwe initiatieven. De beroepsvereniging Pharma.be nuanceert dat beeld. De vereniging stelt dat ook de originele biologische geneesmiddelen prijsdalingen doorvoeren. In 2015 zouden ze voor 35,2 miljoen euro bijgedragen hebben tot besparingen in de ziekteverzekering. Het convenant is niet het eerste initiatief om het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen te bevorderen. De Blocks voorgangster Laurette Onkelinx (PS) bestelde enkele jaren geleden een rapport bij het Kenniscentrum (KCE). Hoewel de conclusie duidelijk was, bracht dat weinig verandering in het voorschrijfgedrag teweeg. Het valt af te wachten of dit convenant daar wel in slaagt. Het akkoord rekent op de verantwoordelijkheidszin van de artsen-specialisten. Er zijn geen sancties. Het convenant is een herenakkoord, maar er is na zes maanden een evaluatie. "Als er niet meer biosimilars worden voorgeschreven, is het de bedoeling wetgevende initiatieven te nemen. Die zouden in werking treden op 1 januari 2017", stelt het kabinet-De Block. Roeland Byl