Zakenlui die geregeld in opdracht van het bedrijf naar het buitenland reizen, zijn vaker ziek dan collega's-thuisblijvers. De Wereldbank legt de bewijzen op tafel.
...

Zakenlui die geregeld in opdracht van het bedrijf naar het buitenland reizen, zijn vaker ziek dan collega's-thuisblijvers. De Wereldbank legt de bewijzen op tafel.Eind 1997 meldden enkele kranten in een paar lijnen dat een onderzoek van de Wereldbank had aangetoond dat reizen de gezondheid kon schaden. Achter het korte bericht ging evenwel meer schuil : de medische dienst van de Wereldbank in Washington DC analyseerde sinds 1993 de afwezigheidslijsten, doktersbriefjes en medische rapporten van 10.000 vaste personeelsleden en tijdelijke medewerkers. Die werden in twee categorieën uitgesplitst : personen die geregeld in opdracht van de bank naar het buitenland reizen en de thuisblijvers. Eerste vaststelling van de artsen : hoe vaker iemand naar het buitenland gaat, hoe meer ziekten, afwezigheden, letsels en andere ongemakken hij of zij cumuleert. Met andere woorden : er zou een duidelijke correlatie bestaan tussen de frequentie van het internationaal reizen en de gezondheid.In een tweede fase werden de resultaten van de reizende medewerkers getoetst aan die van de niet-reizenden. Daaruit bleek dat mannelijke reizigers liefst 80 % méér doktersbriefjes binnenleveren of thuisblijven voor kleine lichamelijke ongemakken en letsels dan collega's die steevast op kantoor zitten. Bij vrouwelijke reizigers ligt de "ziektegraad" slechts 18 % hoger. Verder onderzoek dit jaar zou de oorzaken van het verschil moeten aantonen. In elk geval komen telkens dezelfde ongemakken bij reizigers terug : rugklachten (te wijten aan slechte vliegtuigzetels), maagklachten en allerhande infecties. Zo ligt het aantal verkoudheden, ontstekingen aan de luchtwegen en griepaandoening onwaarschijnlijk veel hoger bij de reizigers.En dan het meest opmerkelijke uit het onderzoek : mannelijke reizigers kampen met liefst twee keer zoveel psychologische problemen als thuisblijvers. Naarmate de frequentie van de verplaatsingen toeneemt, kan het aantal psychologische klachten zelfs méér dan verdrievoudigen. De vrouwelijke reizigers staan psychologisch sterker in hun schoenen, maar laten toch ook bijna 70 % méér klachten optekenen dan collega's-kantoormussen.Bij de voorstelling van het onderzoek opperde Bernard Liese, directeur van de medische dienst van de Wereldbank, dat psychologische klachten veel te maken kunnen hebben met het thuiskomen van de reizigers. De verloren vader of moeder vindt zijn gezinnetje terug, maar verdrinkt in het werk. Zoveel post die nagekeken moet worden, vrachten e-mail, achterstallig werk... In plaats van de gebruinde, ontspannen huisgenoot, krijgt het gezin een bleke, opgejaagde, overspannen pa of ma binnen. Niet bevorderlijk voor een psychologisch evenwicht, vond Liese. MARK VRIJENS Zakenreizigers Vaker ziek dan thuisblijvers.