PRIJSDISCUSSIES.
...

PRIJSDISCUSSIES.In een brief aan de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) dreigt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) naar de Raad van State te stappen als VAL-I-PAC zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt. Marc Dillen, secretaris-generaal van de VCB: "Volgens artikel 3, paragraaf 1, punt 4 van het Verpakkingsdecreet moeten de verpakkingsverantwoordelijken de totale kosten van de inzameling, de nuttige toepassing en de verwijdering van het verpakkingsafval dragen. Op dit ogenblik dragen de eindgebruikers op de werf - in casu de aannemers - deze recyclagekosten. Het totale volume wordt op 56.000 ton geschat. VAL-I-PAC stelt nu een vergoeding van 2000 frank per ton voor, enkel en alleen voor de kunststofverpakkingen. Dit bedrag ligt beduidend onder de reële verwerkingsprijs (gemiddeld zo'n 3500 frank per ton). Bovendien is geen premie voorzien voor de andere afvalfracties. Tenslotte vrees ik een monopoliepositie van VAL-I-PAC." Om te vermijden dat bouwbedrijven hun afval illegaal gaan storten, heeft de VCB onder de codenaam Reintje een alternatief uitgewerkt voor de recyclage van het bouw- en sloopafval (naar schatting 4,5 miljoen ton per jaar). "Uit onderzoek blijkt het scheiden van de afvalstoffen op de bouwplaats in drie fracties de beste en goedkoopste oplossing," zegt Marc Dillen. "Samen met het milieubedrijf Watco, dochter van Fabricom, gaan we de aannemers aansporen het gevaarlijk afval (naar schatting 50.000 ton) selectief in te zamelen. Vorig jaar sloot de confederatie een overeenkomst met de Vlaamse sorteerders (VSO) om het gemengd afval (waarvan 70% verpakkingen) in vaste inrichtingen te verwerken. Tenslotte wordt het puin al grotendeels in breekinstallaties tot nieuwe grondstoffen gemalen. Zo recycleren we nu al 60% van de totale afvalberg. Tegen eind 2000 zal dit aandeel zeker stijgen tot 75%." VAL-I-PAC onderhandelt met de aannemers, maar de discussies lopen niet zo vlot. Toch ziet Johan Sneyers, algemeen directeur VAL-I-PAC, de toekomst hoopvol tegemoet: "Vele bedrijven in de bouwsector met een terugnameplicht, zoals bijvoorbeeld in de cementindustrie, zijn al bij ons aangesloten. De aannemers - die de producten van hun verpakking ontdoen en dus wettelijk niet hoeven te recycleren - doen nog wat moeilijk, omdat zij het maximum - lees hogere vergoedingen - uit hun sorteerinspanningen willen halen. Om iedereen te motiveren tot meer selectieve inzameling en recyclage, moeten we alle partijen gelijk behandelen."Eric Pompen