Het is mogelijk tegen betaling studiejaren te regulariseren, zodat ze meetellen voor de berekening van het wettelijk pensioen", zegt Yves Stevens, hoogleraar pensioenrecht aan de KULeuven. "Belangrijk om te weten: de regularisatie van de studiejaren verlengt de loopbaan niet, het pensioen wordt alleen anders berekend. Enkel de studiejaren vanaf het jaar dat iemand twintig wordt, komen in aanmerking voor regularisatie. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om aanvullende opleidingen, bis- of trisjaren."
...