De Ombudsman Verzekeringen kaart in zijn jaarverslag over 2021aan dat het beroep van expert in brandverzekeringen niet gereglementeerd is en de toegang tot het beroep aan geen enkele controle is onderworpe...

De Ombudsman Verzekeringen kaart in zijn jaarverslag over 2021aan dat het beroep van expert in brandverzekeringen niet gereglementeerd is en de toegang tot het beroep aan geen enkele controle is onderworpen. "Het soms weinig tactvolle gedrag van een aantal experts en het gebrek aan rechtvaardiging van de toegekende bedragen, vormden een bron van klachten in de dossiers over de overstromingen in juli", aldus het rapport. De wisselende kwaliteit van de brandexpertises is een oud zeer. Er is een verschillende aanpak in de uitvoering, de motivering van het besluit en de empathie ten opzichte van de verzekerde. "Een verdere professionalisering van de functie zou het mogelijk maken de opleiding van nieuwe experts te organiseren, deontologische regels op te stellen en vooral de expertiseverslagen te formaliseren. Net zoals voor auto-experts is dat mogelijk via de oprichting van een beroepsvereniging of een instelling", vindt de ombudsdienst. Over auto-experts ontvangt de ombudsman slechts een beperkt aantal klachten.