Ik wil een contract afsluiten in het buitenland. Waar moet ik op letten?

Het toepasselijk recht. Als de partijen niets bepalen over het recht dat van toepassing is en welke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van geschillen, moet die kwestie worden beslecht aan de hand van de regels van het internationale privaatrecht. Niet zelden blijkt dan dat het recht van het land waar de tegenpartij is gevestigd, van toepassing is en dat u naar een buitenlandse rechtbank moet om het geschil uit te klaren. Ondanks de Europese eenmaking is het nog altijd niet vanzelfsprekend om verhaal te zoeken in...

Het toepasselijk recht. Als de partijen niets bepalen over het recht dat van toepassing is en welke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van geschillen, moet die kwestie worden beslecht aan de hand van de regels van het internationale privaatrecht. Niet zelden blijkt dan dat het recht van het land waar de tegenpartij is gevestigd, van toepassing is en dat u naar een buitenlandse rechtbank moet om het geschil uit te klaren. Ondanks de Europese eenmaking is het nog altijd niet vanzelfsprekend om verhaal te zoeken in het buitenland. U kunt zulke moeilijkheden vermijden door in de overeenkomst een clausule of algemene voorwaarden op te nemen, waardoor het Belgische recht van toepassing is en een Belgische rechtbank bevoegd wordt verklaard. Overmacht. In sommige rechtsstelsels bent u niet vrij van aansprakelijkheid voor omstandigheden die in het Belgische recht als overmacht gelden. Het is dan ook zinvol in het contract te vermelden welke omstandigheden als overmacht worden beschouwd en wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld de bevrijding of de opschorting van de verbintenis. De hardshipclausule. Een overmachtsclausule bepaalt wat er gebeurt als een verbintenis niet wordt nagekomen of wordt geschorst. Een hardshipclausule moet ervoor zorgen dat de prestatie wordt geleverd of ze garandeert dat het contract wordt nageleefd door de bepalingen aan te passen, zodat ze tegemoetkomen aan de gewijzigde omstandigheden, die vooraf niet te voorzien waren. Zelfs als het Belgische recht van toepassing is op het contract, is het nuttig te werken met een hardshipclausule. Contracten heronderhandelen omdat de omstandigheden gewijzigd zijn, is nog niet geregeld in de Belgische wetgeving, maar het wordt wel aanvaard dat partijen die een internationale overeenkomst afsluiten zo'n clausule bedingen. De levering. Als de verbintenis erin bestaat dat u goederen levert, zorgt u het beste voor een clausule die bepaalt wie aansprakelijk is voor het vervoer en wie de kosten op zich neemt. U kunt ook bepalen dat de eigendom van de goederen pas overgaat van de ene naar de andere partij als ze volledig zijn betaald en niet bij de levering, maar dat het risico vanaf de levering wel al wordt overgedragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Incoterms, die wereldwijd als norm worden gebruikt om de afspraken tussen de koper en de verkoper vast te leggen over de kosten- en risicoverdeling bij het transport en de levering van goederen in de internationale verkoop. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Annick Thijs, juridisch adviseur bij Leagle