Het Frans-Belgische protocolakkoord over grensarbeid dat dit voorjaar door België en Frankrijk werd afgesloten, blijft voor ergernis zorgen bij West-Vlaamse bedrijfsleiders. Het brengt immers met zich dat het voor Fransen minder aantrekkelijk wordt om in België te komen werken. Bovendien dreigen ze sneller hun statuut van grensarbeider te verliezen. In West-Vlaanderen werken 40.000 Franse grensarbeiders, goed voor een toegevoegde waarde van 2,4 miljard euro.
...

Het Frans-Belgische protocolakkoord over grensarbeid dat dit voorjaar door België en Frankrijk werd afgesloten, blijft voor ergernis zorgen bij West-Vlaamse bedrijfsleiders. Het brengt immers met zich dat het voor Fransen minder aantrekkelijk wordt om in België te komen werken. Bovendien dreigen ze sneller hun statuut van grensarbeider te verliezen. In West-Vlaanderen werken 40.000 Franse grensarbeiders, goed voor een toegevoegde waarde van 2,4 miljard euro. "Probleem is dat het nieuwe protocol dit voorjaar door minister van Financiën Didier Reynders is voorgesteld, maar dat de tekst omwille van de politieke crisis nog niet door het parlement is geraakt," legt Roel Deseyn, kamerlid voor CD&V uit. "Het wordt echt dringend tijd om het te bespreken zodat we amendementen kunnen indienen om de hiaten weg te halen." Hiaten die volgens Deseyn niet te onderschatten zijn. Zo dreigen de Franse grensarbeiders in het nieuwe systeem hun fiscaal voordeel te verliezen. Grensarbeid is immers een uitzondering op de Europese regelgeving die stelt dat werknemers belast worden in het land waar ze werken. Franse grensarbeiders verdienen in België een hoger brutoloon, betalen hier lagere werknemersbijdragen en betalen in Frankrijk lagere inkomstenbelastingen. In 2009 zouden ze die inkomstenbelastingen echter in België moeten betalen. Deseyn: "Ook al is een uitdoofscenario of overgangsregeling van twintig jaar voorzien, het nieuwe systeem vormt een nadeel. Men zou de huidige grensarbeiders beter hun voordelen laten behouden tot het einde van hun loopbaan." In het huidige systeem houdt een grensarbeider met een brutojaarloon van 30.000 euro, netto 25.700 euro over. Met de nieuwe regeling zou dat nettobedrag dalen tot 22.400 euro. Ander probleem: grensarbeid blijft beperkt tot dertig kilometer. Dat betekent dat Fransen die in Kortrijk of Roeselare werken dat gunstige statuut kunnen genieten. Maar wat als die bijvoorbeeld in Tielt of Gent een opdracht moeten uitvoeren? Tot nog toe bestond een regeling die maakt dat het statuut bewaard bleef wanneer het om een beperkte opdracht buiten de dertig kilometer zone ging. In het nieuwe protocol dreigt dat voordeel definitief verloren te gaan. Deseyn vreest dat de nieuwe regeling België minder aantrekkelijk zal maken voor grensarbeiders en dat terwijl de West-Vlaamse bedrijven al kampen met een tekort aan arbeidskrachten. "Misschien wil Didier Reynders wel dat Vlaamse bedrijven daardoor naar Wallonië verhuizen om daar lokale werkkrachten aan te werven." A.M.