Met een kleine 2 miljoen zijn ze, de Belgen die tussen 1.450 en 1.950 euro netto beschikbaar gezinsinkomen per maand hebben....

Met een kleine 2 miljoen zijn ze, de Belgen die tussen 1.450 en 1.950 euro netto beschikbaar gezinsinkomen per maand hebben. Ze vormen de zogenoemde 'lagere middenklasse' en zijn de grootste slachtoffers van de torenhoge energieprijzen. Want ze komen in veel gevallen nét niet in aanmerking voor het sociaal tarief, en blijven ook verstoken van andere sociale vangnetten. Echt arm zijn die mensen niet, maar door de energiecrisis dreigen ze dat wel te worden. Wat kan de overheid doen, op de korte en op de lange termijn? En wat kunnen ze zelf doen om alsnog op te klimmen tot de 'kernmiddenklasse'? Trends zoekt het uit.