Voor Luc Vansteenkiste & co. wordt het een warme zomer. Een consortium van achttien banken, onder leiding van Fortis, KBC en Commerzbank - heeft de leiding van Recticel een niet mis te verstane boodschap bezorgd: om de kredietlijn ter waarde van 225 miljoen euro te behouden die twee jaar geleden werd toegekend, moet Recticel op de kapitaalmarkt een achtergestelde lening ter waarde van 50 miljoen zien te vinden.
...

Voor Luc Vansteenkiste & co. wordt het een warme zomer. Een consortium van achttien banken, onder leiding van Fortis, KBC en Commerzbank - heeft de leiding van Recticel een niet mis te verstane boodschap bezorgd: om de kredietlijn ter waarde van 225 miljoen euro te behouden die twee jaar geleden werd toegekend, moet Recticel op de kapitaalmarkt een achtergestelde lening ter waarde van 50 miljoen zien te vinden. Wat is er aan de hand? Banken die een kredietlijn verstrekken aan een onderneming, hebben een vanzelfsprekend 'inkijkrecht' in de cijfers. Daarbij wordt vooral gekeken of bepaalde financiële ratio's gehaald worden. Voor één van die (vier) ratio's, de verhouding operationele cashflow/totale nettoschuld, kreeg Recticel een tijdje geleden een 'gele kaart' van de banken. "De banken hebben vastgesteld dat we voor één ratio ziek waren", zegt communicatieverantwoordelijke Jan De Moor. "Voor een goed begrip: voor de drie andere parameters scoorden we wel volgens de normen." Concreet haalt de beursgenoteerde multinational (gezien zijn totale schuldenlast van 300 miljoen euro) net iets te weinig cashflow. In het boekjaar 2003 bedroeg die geconsolideerde cashflow 75 miljoen euro, terwijl hij volgens plan 105 miljoen euro had moeten bedragen. "Gelukkig weten we perfect waaraan dat ligt", aldus De Moor. Er zijn verschillende oorzaken. De algemene economische context sinds 2001 is er een van. In de automobielsector kreeg Recticel bovendien af te rekenen met onvoorziene opstartmoeilijkheden in één van zijn vijf Duitse fabrieken, met name die van Mallersdorf nabij München. Daar worden de zogenaamde 'huiden' voor de dashboards van twee nieuwe BMW-modellen klaargestoomd. In september 2003 hebben de economische context en het dossier-BMW samen geleid tot een herstructureringsplan van 9 miljoen euro, de sluiting van vier fabrieken en het schrappen van 1000 jobs, ook in Brussel en in Wetteren. "Hoe pijnlijk ook, dat waren allemaal vertrouwenwekkende maatregelen voor onze bankiers", aldus De Moor. "De positieve gevolgen voor het bedrijf laten zich namelijk vooral in de komende jaren voelen."Kennelijk blijft het consortium van achttien banken nog meer garanties voor zijn geld eisen. Recticel staat voor een dwingende keuze: ofwel de totale schuld (van 300 miljoen euro) versneld afbouwen, ofwel de cashflow dringend opkrikken. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook. In elk geval wachten de bankiers met spanning op "goed nieuws vanuit Brussel", en daar werd zelfs een deadline op geplakt: uiterlijk 30 september. De onderhandelingen om een achtergestelde obligatielening ter waarde van 50 miljoen euro in de wacht te slepen zijn nu volop aan de gang, en "bevinden zich helemaal op koers", zo meldt het Brusselse hoofdkwartier van Recticel. "Meer kunnen we er voorlopig echt niet over kwijt."Als die achtergestelde lening (zonder equity kicker of compensatie in aandelen) er komt, zal ze onder meer moeten dienen voor verdere automobielinvesteringen, en om de klassieke kredietlijn van 225 miljoen euro partieel in te korten. De achtergestelde lening waarop de bankiers azen, is dus vooral een soort van overbruggingskrediet. "Vanaf 2005 zullen we dankzij een combinatie van groeiende inkomsten enerzijds en minder zware investeringen anderzijds in staat zijn om op eigen kracht verder af te betalen", aldus De Moor. Dat optimisme steunt op een nuchter intern bulletin over technologische suprematie. "Zowel voor binnenbekleding van auto's als voor dashboards zijn we dé referentie in de automobielmarkt", claimt De Moor. "De voorbije jaren hebben we daarin trouwens meer geïnvesteerd dan gemiddeld. In 2003 maar liefst 75 miljoen euro, en dit jaar toch ook nog 50 miljoen euro, in plaats van de normale 25 miljoen euro vanaf 2005. Ook dat verklaart waarom een van onze knipperlichten bij de banken op oranje is gesprongen. Maar vanaf 2005, als onze elf autofabrieken op volle toeren draaien, moeten we de vruchten plukken van die investeringspolitiek. Met grote autoleveranciers mikken we complementair op joint ventures of op licentiecontracten."Karel CambienBanken zetten licht op oranje omdat cashflow te laag ligt tegenover totale nettoschuld.