Er valt in de Texaanse panhandle, de smalle strook in het noordwesten van de staat, niet veel meer te vinden dan koeien, prairiegras en heel af en toe een slaperig stadje. Maar in 2007 zal het gebied omgetoverd worden in een broeinest van hernieuwbare energie.
...

Er valt in de Texaanse panhandle, de smalle strook in het noordwesten van de staat, niet veel meer te vinden dan koeien, prairiegras en heel af en toe een slaperig stadje. Maar in 2007 zal het gebied omgetoverd worden in een broeinest van hernieuwbare energie. Op dit ogenblik worden drie enorme ethanolfabrieken gebouwd in de panhandle. Minstens twee daarvan moeten in 2007 operationeel worden. Ze zullen maïs omzetten in brandstof voor het Amerikaanse wagenpark. De hoogvlakten liggen intussen bezaaid met turbines om de windenergie op te vangen. Texas maakt gebruik van zijn knowhow in olie om mee de leiding te nemen in de doorstoot naar hernieuwbare energie. De oliestaat is nu al de grootste producent van windenergie in het hele land. De plaatselijke wetgevers hebben opgelegd dat tegen 2015 ruwweg 5 % van de Texaanse elektriciteit afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. Hernieuwbare energie is nog altijd een jonge sector in Amerika. Het land loopt op dit terrein nog een heel eind achter op Europa en Japan (vooral als het over zonne-energie gaat), maar hernieuwbare energie is er wel plots trendy geworden. Er dient echter nog gesleuteld te worden aan de stimuli. Het regime van federaal belastingkrediet voor wind-, zonne- en geothermische energie loopt eind 2007 af. De producenten zullen (waarschijnlijk met succes) lobbyen om het te hernieuwen. De ethanolindustrie wil dat het tarief van 54 %, dat de VS heft op de import van ethanol, verlengd wordt (ook dat loopt af in 2007). Amerika heeft zeker geen tekort aan ideeën over hernieuwbare energie. Zo bestaat het plan om het switchgrass van de prairies om te vormen tot ethanol. En auto's en fabrieken wil men laten draaien op katoenzaadolie en mest. Getij-energie die opgevangen wordt in onderwaterturbines is nog zo'n technologie om naar uit te kijken. In 2007 worden wellicht pilootprojecten opgestart in de baai van San Francisco (Oceana Energy) en voor Roosevelt Island in de buurt van New York (Verdant Power). Uiteraard betekent die drang naar hernieuwbare energie niet dat conventionele energie dood is. Integendeel: Texas joeg in 2006 nog de milieuactivisten op stang met plannen voor meer dan een dozijn nieuwe steenkoolcentrales - en niet van de properste. Nucleaire energie, nog zo'n controversiële (zij het 'schone') energiebron, zou in 2007 ook een comeback kunnen beleven. De energiebedrijven in Texas en elders trachten immers verwoed hun capaciteit op te drijven. Ook de olie-industrie draait nog op volle toeren, vooral na de ontdekking van enorme reserves in de Golf van Mexico in 2006. Maar de echte buzz zal in 2007 wel draaien rond hernieuwbare energie. Er is per slot van rekening meer dan genoeg zon, wind en mest voor iedereen. De auteur is correspondent van The Economist in het zuidwesten van de VS. Kate Galbraith