Gelsenkirchen.
...

Gelsenkirchen.Een merkwaardige medespeler in het reconversieproces van het Ruhrgebied is de Internationale Bauausstellung Emscher Park Gmbh (IBA), in '89 opgericht (voor een beperkte duur van 10 jaar) door de Landsregering Nordrhein-Westfalen toen die in de gaten kreeg dat economische ontwikkeling toch niet zo "maakbaar" was, dat er een basis voor moest zijn in de hoofden van de mensen. De toekomst met de geschiedenis verzoenen, dat beoogt de IBA : de mensen mentaal losmaken uit de grauwe wereld van kolen en staal, die decennialang hun werken, wonen, denken en voelen heeft beheerst, maar tegelijk dat verleden niet schrappen, niet wegbranden, niet neerhalen. Wanneer de mensen weer graag wonen en werken in hun streek, kan economische groei op een organische manier tot stand komen, is de redenering. Modernisering van mijnarbeiderswijken, conservering van oude hoogovens, waterzuivering, het uitbouwen van een netwerk van kleine ondernemers in een verloederde buurt, het beschermen en uitbreiden van groenzones : een 100-tal van dergelijke projecten, ingediend door zeer diverse instellingen, verenigingen of individuen, hebben van de IBA een "zegel" gekregen, waardoor ze voorrang genieten inzake financiële steun vanuit de Landsregering. Geschat wordt dat in die projecten tot nog toe zo'n 3 miljard mark is gestopt, waarvan één derde uit privé-initiatief.De actieradius van IBA is een zone van 800 km² rond de Emscher, de rivier die de voorbije 100 jaar opgeofferd werd aan de economische vooruitgang : ze werd in een gebetonneerde bedding geloodst en diende nog louter als afvalwatercollector. De naam "Emscher Park" beklemtoont dat het Ruhrgebied moois én lelijks te bieden heeft (zonder dat laatste te willen verdoezelen).Eén van de opmerkelijke IBA-projecten is het Landschaftspark Duisburg Nord, een al jaren buiten gebruik gestelde site van Thyssen Stahl, met drie hoogovens, cokes-opslagplaatsen enzovoort. Vandaag traint een alpinistenclub op de muren van de cokesbunkers, oefenen duikers in de ondergelopen gewelven, geven geschiedkundigen er industrieel-archeologische rondleidingen, worden in een oude machinezaal op vrijdag en zaterdagavond techno-party's georganiseerd, of op andere plekken klassieke concerten, en wordt het landschap dat door de woekering van de natuur over het industriële skelet is ontstaan, zo goed mogelijk bewaard.