Ives Ingelaere stelt met groeiend succes zijn artistieke capaciteiten ten dienste van de reclame.
...

Ives Ingelaere stelt met groeiend succes zijn artistieke capaciteiten ten dienste van de reclame."Veel bedrijven zijn op zoek naar in het oog springende reclameboodschappen. Ik probeer ze te overtuigen van het effect van een symbiose van kunst en commercie," zegt Ives Ingelaere van ARTicle. Na jarenlang zelf een commerciële functie te hebben uitgeoefend, besloot hij in 1993 de opleiding plastische kunsten die hij volgde aan het Brusselse Sint-Thomasinstituut eindelijk te gelde te maken en startte ARTicle. De reclameborden, fresco's en computertekeningen die Ingelaere maakt in zijn atelier in Kuurne of ter plaatse bij de klant krijgen een artistieke meerwaarde mee. "Zonder dat het esthetische aspect in de verdrukking mag komen, moeten de werken qua compositie en afbeelding wel aan de commerciële wetten beantwoorden. De boodschap mag wat abstracter worden, maar moet duidelijk zijn wil ze haar doel niet missen."Tijdens een aantal verkennende gesprekken probeert Ingelaere zich in te leven in de aard van het product en het imago dat de klant wil uitstralen. De computer, die centraal staat in zijn bureau en een deel van de geïnvesteerde 1,5 miljoen opslorpte, maakt het schetsboek zo goed als overbodig. "Je vermijdt teleurstellingen omdat je op voorhand het resultaat op schaal kan voorleggen. Ook aanpassingen kunnen tot op het laatste moment worden ingevoerd. Het maken van een muurschildering kost mij al gauw een week en de klant een bedrag dat schommelt tussen 5000 en 20.000 frank per vierkante meter."De perfect renderende mond-tot-mondreclame maakt dat ARTicle op dit ogenblik wat betreft werk en ruimte uit zijn voegen begint te barsten. Het tweede jaar kon de omzet verdubbeld worden tot ruim 2 miljoen en eind 1997 zal de kaap van 5 miljoen volgens de kunstenaar geen droombeeld meer zijn. "De creatie van de werken moet je zelf blijven doen. Ik gebruik mijn eigen stijl als visitekaartje. De onderaannemers waarmee ik werk, geven wel definitief gestalte aan het gevraagde product. Zo verschijnt kunst als relatiegeschenk vaak in de vorm van een T-shirt of kalender."Hoewel de bedrijfswereld weet krijgt van de vele mogelijkheden, blijft bijna de helft van de klanten van de toekomstige bvba bestaan uit particulieren. Ingelaere schildert immers ook moderne, fraai ogende portretten, iets waarbij hij nauwgezet de regels van de gestaltpsychologie volgt : benadrukken wat blijft en het veranderlijke grotendeels sublimeren. Kunstenaars die met hun werk buiten de muren van de galerie willen treden, zijn er in Vlaanderen wel meer. Ives Ingelaere gaat echter prat op de uniekheid van de combinatie van het kunstige, het decoratieve en het commerciële.IVES INGELAERE (ARTICLE) Verzoening tussen kunst en commercie.