Voor reclame
...

Voor reclameDe Raad voor de Reclame (de "tripartite" van adverteerders, media en reclamebureaus) riep op 6 december de pers bijeen om uiting te geven aan zijn bezorgdheid. Het motto van de bijeenkomst was : "De reclame : Ik wil dat je koopt ! De consument : Ik koop als ik wil." De toestand rond de reclame is zorgwekkend, zo stelde de Raad bij monde van zijn voorzitter Louis Croonen. Waarom ? Omdat men de mening toegedaan is dat "reclame als dusdanig het mikpunt is geworden van een aantal pogingen om deze communicatie met de verbruiker te beperken, te kanaliseren, te beknotten." Reclame voor bepaalde producten wordt zelfs verboden, aldus de Raad voor de Reclame. Die bezorgdheid wordt onder meer gevoed door de plannen die bij de Vlaamse overheid bestaan om een commissariaat voor de media op te richten, en door het idee aan Waalse kant om extra geld binnen te rijven door een belasting te heffen op televisiereclame.De Raad voor de Reclame werpt zich daarbij op als verdediger van de reclamesector, maar ook van de verbruiker. "Het gaat om de vrijheid die de reclamewereld opeist. Omdat deze vrijheid onontbeerlijk is om de consument zijn vrijheid te verzekeren om informatie in te winnen, vrij te kunnen kiezen en voor zichzelf een verantwoorde keuze te maken."Met deze persconferentie wil de Raad zich laten horen en betrokken worden bij beslissingen over de maatregelen rond reclame, wanneer die effectief genomen zullen worden. "We moeten nù reageren en niet wachten tot de trein gaat rijden. Onze bekommernis is om erbij te zijn," aldus Croonen, die ook zei dat men al gesprekken had gevoerd met de politieke instanties.In die optiek paste tijdens de persbijeenkomst ook de lofzang op de reclame door de drie partijen die de Raad voor de Reclame vormen.Pierre Brusselmans (directeur Henkel) uitte als voorzitter van de Unie van Belgische Adverteerders een sterk geloof in reclame voor sterke merken. Dan moet het echter wel gaan om het creëren van een meerwaarde rond die merken. Dat kan op basis van unieke productvoordelen en "door creatieve reclameconcepten die op een leuke manier gebracht worden," zei hij. Slechte reclame biedt die meerwaarde juist niet. "Zij irriteert en leidt snel tot 'minverkoop'. Dit type van reclame komt jammer genoeg het meest voor op televisie en in de magazines," aldus Brusselmans.De adverteerders hebben ook te maken met een meer nuchtere consument, die niet meer voetstoots aanneemt wat de reclame hem vertelt. Vandaar de overtuiging van Brusselmans dat reclame geloofwaardig moet zijn en niet mag misleiden.Axel Van de Botermet (directielid van DDB-Needham), die de Belgian Advertising Agencies Association (B3A) vertegenwoordigde, stelde dat een wereld zonder reclame ondenkbaar is geworden. "De reclame maakt zelfs intrinsiek deel uit van ons leven. Zonder reclame zou de consument niet alleen een hoop informatie moeten missen, maar ook een hoop plezier. Hoe we het ook bekijken, in haar beste en meest overtuigende vorm is reclame verrassend en plezierig." Een vraagje : als de Raad voor de Reclame zo heilig overtuigd is van het nut en de kwaliteiten van reclame, waarom voert men er dan geen reclamecampagne voor ? Volgens Louis Croonen zou men willen dat in het onderwijs uitgelegd wordt wat reclame is en doet. Hij zei verder dat de Raad "ten gepaste tijde daarop terug zou willen komen." Brusselmans vond dat er in de wetenschappelijke wereld "een zekere bias" bestaat tegen reclame (hoewel hij ook uitzonderingen ziet). En Van de Botermet zei dat op het niveau van de B3A sinds twee maanden een project klaar ligt om reclame voor reclame te maken naar de consumenten, maar dat men die plannen nog even heeft ingehouden.Op de dag van de persconferentie van de Raad voor de Reclame verscheen overigens in de Britse pers een advertentie van Apple Computer, die perfect inspeelde op het thema van deze persbijeenkomst ("De reclame : Ik wil dat je koopt ! De consument : Ik koop als ik wil."). Lees en vergelijk : "Macintosh Performa. So easy to use that we don't need to sell you one... But we have plenty of dealers who will help you buy one." Intelligente reclame is waarschijnlijk de beste reclame voor reclame.APPLE IN DE BRITSE KRANTEN Intelligente reclame verkoopt niet, maar helpt verkopen.