EFFECT OMSTREDEN.
...

EFFECT OMSTREDEN.In 1995 werd wereldwijd 243 miljard dollar (7290 miljard fr.) uitgegeven aan reclame ( The Economist, 8 juni 1996). Twijfels over de resultaten van het uitgegeven reclamegeld traden naar voren uit een enquête bij financiële managers van de 100 grootste Britse ondernemingen. Slechts 58 procent gaf met tegenzin toe dat het gaat om een noodzakelijke investering. Belangrijker achtten zij investeringen in vorming (94 %), informatica (91 %) en onderzoek en ontwikkeling (73 %). Totnogtoe is de reclamewereld er niet in geslaagd de financiële verantwoordelijken met harde cijfers te overtuigen van de bereikte resultaten. In deze sector wordt erop gewezen dat het meten van reclameresultaten meestal niet eenvoudig is.NIEUWE RECLAMEDRAGERS.Vorig jaar werd in de Verenigde Staten 162 miljard dollar (4860 miljard fr.) gespendeerd aan reclame ( Business Week, 1 juli 1996). Dat is 8 procent meer dan in 1994. Bij de grootste tv-stations wordt per uur 10 tot 15 minuten reclame uitgezonden. Naast de conventionele reclamemedia (tv, radio, kranten en tijdschriften, affichage) zoekt men voortdurend naar nieuwe reclamedragers. Voedingsmiddelenfabrikant Quaker Oats bijvoorbeeld plakte reclameslogans op kiwi's. Regina Kelly, directrice strategische planning bij het agentschap Saatchi & Saatchi, is van mening dat reclame in de toekomst overal zal voorkomen waar mensen kunnen kijken of luisteren. Heel wat mensen, vooral jongeren, staan zeer sceptisch tegenover reclame. Tegelijkertijd zijn ze echter ontvankelijk voor ontspanningsprogramma's, en dus moet men reclameboodschappen verpakken in ontspanning. EIGENDOMSRECHTEN.Edwin L. Artzt, de gewezen baas van Procter & Gamble, bracht in 1994 en '95 al dergelijke stellingen naar voren : "De inhoud is koning, en voor reclame is de inhoud gelijk aan de programmavormgeving. Wij, de ondernemingen die reclame maken, moeten vorm geven aan die programma's. Daarom moeten wij eigendomsrechten verwerven." Dat gebeurt vandaag meer en meer. Een paar voorbeelden : De Amerikaanse actrice Elizabeth Taylor verscheen kort in alle CBS-uitzendingen, voor de presentatie van een parfum van Arden dat haar naam draagt. Arden betaalde niet de reclametijd, maar wel de actrice voor wie de spots waren geschreven. Firma's kopen de rechten om in interessante videospelletjes aanwezig te kunnen zijn met hun logo. Mars heeft dat gedaan voor Snickers. MCI Communications heeft tv-spots ontworpen rond een fictieve uitgeverij, waarin spannende probleemgevallen opgelost werden met behulp van MCI-technologie. Het brouwerijconcern Anheuser-Busch nam deel aan de productie van een tv-serie die gedraaid werd in de buurt van een vestigingsplaats van het bedrijf, zodat de reclamebeelden duidelijk te zien waren. Bron : Trendletter 8/96.