Via een kort geding wil Belgacom toch nog in aanmerking komen om een bod te doen op het televisiecliënteel van de vier zuivere intercommunales die nu een deal hebben met Telenet.
...

Via een kort geding wil Belgacom toch nog in aanmerking komen om een bod te doen op het televisiecliënteel van de vier zuivere intercommunales die nu een deal hebben met Telenet. Barteld Schutyser van DLA Piper, advocaat voor Belgacom, zet de argumenten van zijn cliënt uiteen. Hij wijst erop dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (de zogenaamde 'intercommunales') aanbestedende overheden zijn in de zin van de wet op de overheidsopdrachten. "Intercommunales zijn verplicht om voor contracten met een bepaalde economische waarde ofwel de procedure voor overheidsopdrachten te volgen, ofwel een open marktbevraging te organiseren, waarbij ze meerdere partijen de kans geven om een bieding uit te brengen", zegt hij, verwijzend naar de Europese rechtspraak. "Je kan dat niet zomaar onderhands bij nacht en ontij doen. Dat moet in openheid en transparantie gebeuren en die regel is hier flagrant met de voeten getreden." Het principeakkoord tussen Telenet en de intercommunales Integan, Intermedia, WVEM en PBE werd in de nacht van 26 op 27 november getekend. Op 30 november vroeg Belgacom, volgens voorzitter Wim Dries van Intermedia, in een brief aan de intercommunales om inzage in het dossier en om de mogelijkheid om eventueel ook een bod uit te brengen. Op 11 december repliceerde Intermedia dat Belgacom niet in aanmerking kwam om twee redenen: het contract uit 1996 tussen Telenet en de intercommunales gaf Telenet een voorkooprecht en ten tweede zou Belgacom in Limburg een monopolie op televisie verwerven als het de klanten van Intermedia overnam. Intermedia nodigde Belgacom uit om te motiveren waarom het vond toch in aanmerking te moeten komen. Eind december begon Belgacom dan zijn kort geding voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. De zaak wordt op 12 februari gepleit voor ondervoorzitter Clara Claus. Die staat bekend als een harde tante. Ze liet in 1999 de Isvag-verbrandingsoven stilleggen. Barteld Schutyser wijst er alvast op dat de overeenkomst uit 1996 tussen Telenet en de intercommunales niet zou mogen meespelen. Afspraken tussen twee partijen kunnen niet worden ingeroepen tegen een derde partij die niet bij die afspraken betrokken was, zegt hij. Waarop Wim Dries dan weer repliceert dat de intercommunales net gedwongen waren met Telenet tot een akkoord te komen omdat een rechter in kort geding in juli besliste dat alleen Telenet interactieve televisiediensten mocht aanbieden op het netwerk van de intercommunales. (T) B.L.