Snellere revalidatie, risicoloze behandeling en minder pijnmedicatie verantwoorden meerprijs van cTreatment
...

Snellere revalidatie, risicoloze behandeling en minder pijnmedicatie verantwoorden meerprijs van cTreatment Op 20 november 2014 verscheen in het weekblad Trends (nummer 47) op pagina 62 een artikel over het bedrijf WAEGENER met de titel 'Meerprijs is niet te rechtvaardigen'. WAEGENER wordt in dit stuk onterecht bekritiseerd en laat in een reactie dit recht van antwoord publiceren. Trends citeert Dr. Thienpont, verbonden aan het UCL- ziekenhuis in Woluwe, die zich 'verbaast over de fascinatie van investeerders voor koelmachines.' Dr. Thienpont was nochtans zelf een investeerder van Waegener. Hij toonde in zijn presentatie van het internationale congres op ESSKA in 2010 aan welke voorwaarden het koelen van weefsel en lichaamsdelen moest voldoen om een positieve invloed op het revalidatieproces na chirurgische ingrepen te hebben en om het risico van ijsbehandeling uit te sluiten. cTreatment beantwoordt aan al die voorwaarden. In 2012 voerde hij een beperkte studie uit over de effecten van cTreatment. De studie somt zelf een aantal zwakheden van het onderzoek op waaronder het niet gebruiken van cTreatment na het ontslag uit het ziekenhuis. Trends vroeg ook aan een befaamd chirurg, verbonden aan het UniGraz Ziekenhuis in Oostenrijk feedback over zijn cTreatment-studie. Het UniGraz Ziekenhuis mag aanzien worden als een Europese referentie in de orthopedische chirurgie en voerde een zeer omstandige studie over cTreatment. De leidinggevende arts bevestigde Trends dat uit de studie blijkt dat cTreatment leidt tot een snellere revalidatie van patiënten. Hij verklaart dit doordat cTreatment voor de patiënt een optimale, computergestuurde koelingtemperatuur en dito programma aanbiedt. Er werden geen bijwerkingen of negatieve effecten vastgesteld waardoor het product als zeer veilig kan worden gekwalificeerd, zulks in tegenstelling tot een behandeling met ijspakketten waar het risico op brandwonden en zenuwbeschadiging wel degelijk aanwezig is. Waarom maakte Trends geen melding van deze gunstige studie en positieve reactie van het UniGraz Ziekenhuis aan de redactie? Naast het comfort voor de patiënt zal de meerwaarde van cTreatment afhankelijk zijn van de tussenkomst van de ziekteverzekering voor orthopedische ingrepen die verschilt van land tot land. In het ene land wordt de ingreep forfaitair verloond, in het andere land zijn er een vast aantal ligdagen per ingreep, dan wel een vaste tussenkomst per ligdag. Daarom heeft cTreatment een internationale roeping en wordt de commer-cialisatie prioritair gericht op de markten waar de economische meerwaarde het grootste is of hospitalen waar het comfort van de patiënt en de kwaliteit van herstel prioritair is.