Het Juridisch Adviesbureau voor de Sport stelt zijn kennis inzake sportrecht ter beschikking van alle sportverenigingen en -beoefenaars.
...

Het Juridisch Adviesbureau voor de Sport stelt zijn kennis inzake sportrecht ter beschikking van alle sportverenigingen en -beoefenaars. Het aantal rechtszaken en juridische conflicten met betrekking tot de sport stijgt aanzienlijk. Kempenaar Jan Daems koppelde zijn licentiaatstitel in de rechten aan zijn passie voor sport en richtte eind januari 1996 de bvba Juridisch Adviesbureau voor de Sport op. Een kantoortje in het ouderlijk huis te Kasterlee is de plaats van waaruit hij de activiteiten coördineert van de eerste onafhankelijke instantie die zich specialiseert in "sport en recht". "De waaier aan mogelijke sport-juridische problemen wordt steeds breder. Wij geven aan de rechtzoekenden vooral advies. Particuliere sportbeoefenaars, of het nu professionals of recreanten zijn, zitten vaak met vragen rond aansprakelijkheid, verzekering of doping. Maar ook clubs en sportbonden kunnen best wat juridische bijstand gebruiken," zegt Jan Daems. Wanneer het tot een rechtszaak komt, werkt hij samen met een in sportrecht gespecialiseerd advocaat. Doordat zij samen niet meer dan 250.000 frank hoefden op te hoesten voor de oprichting van de bvba, lopen ze weinig financieel risico. Als het succes zou uitblijven, zal het niet gelegen hebben aan de voorbereidingen. Bijna elke avond is Daems gastspreker op de algemene vergadering van een gemeentelijke sportraad ergens te lande. Vanaf september geeft JAS een Nieuwsbrief voor Sport en Recht uit. Elk van de 20.000 Belgische sportclubs zal de gelegenheid krijgen zich voor 1200 frank per jaar te abonneren op tien keer 16 pagina's informatie. 2000 abonnementen slijten, lijkt Daems een haalbare kaart. Een soort van rondreizend colloquium met gastprekers maakt het informatieve gedeelte rond. Om de kosten verbonden aan de nieuwsbrief en de organisatie van het colloquium (ongeveer 2 miljoen) te dragen, wordt nog ijverig naar sponsors gezocht. "Ik denk in de eerste plaats aan clubs en fabrikanten van sportartikelen," zegt Daems, die de lat nog niet te hoog wil leggen. Met een maandloon van 40.000 frank netto is hij voorlopig tevreden. Het JAS behandelde al twee zaken van profsporters, maar verwacht meerreactie uit het recreatieve circuit. "Zeer veel zogenoemde contracten worden daar nog net niet op bierviltjes neergekribbeld. Geen wonder dat uitgerekend deze mensen, voor wie sport in de eerste plaats ontspanning is, voor problemen komen te staan. Ook op Europees vlak merk je dat sportrecht een jonge en expansieve tak is van de huidige rechtspraak. De bestaande regels zijn zo summier dat elk land min of meer kan handelen naar eigen goeddunken." De oprichting van een Europees netwerk voor informatie-uitwisseling klinkt voor Jan Daems alvast als (toekomst)muziek in de oren.JAN DAEMS (JURIDISCH ADVIESBUREAU VOOR DE SPORT) De waaier aan mogelijke sport-juridische problemen wordt steeds breder.