Hoewel het bedrijf bij het ter perse gaan geen officiële mededeling had gedaan, is bij Real Software intern een diepgaande reorganisatie aangekondigd. Samengevat komt het erop neer dat de nieuwe eigenaar, Gores Technology Group, de centrale diensten en vooral de softwareontwikkeling van de vier divisies, die tot nog toe een grote autonomie hadden, gaat samenvoegen. Enkel sales en marketing zullen per divisie georganiseerd blijven. Wim De Waele, de chief technology officer, is in onderling overleg vertrokken.
...

Hoewel het bedrijf bij het ter perse gaan geen officiële mededeling had gedaan, is bij Real Software intern een diepgaande reorganisatie aangekondigd. Samengevat komt het erop neer dat de nieuwe eigenaar, Gores Technology Group, de centrale diensten en vooral de softwareontwikkeling van de vier divisies, die tot nog toe een grote autonomie hadden, gaat samenvoegen. Enkel sales en marketing zullen per divisie georganiseerd blijven. Wim De Waele, de chief technology officer, is in onderling overleg vertrokken. "Het is gewoon de verdere afwikkeling van de lijn waarop we zaten," zegt chief executive officer Theo Dilissen. "We komen van een confederatiemodel met op een bepaald moment zestig legale units. Dat hebben we teruggebracht tot één juridische eenheid, tenminste in België, met vier divisies. Nu zijn we op weg om een groep te bouwen. " Volgens hem zijn er "op dit ogenblik geen directe repercussies" voor het personeelsbestand. Het management van de vier divisies was tot nog toe op basis van de historiek van de overnames geconcentreerd gebleven rond bedrijven als het Nederlandse ASQ (business & government) of het Luxemburgse Real Solutions (banking). Bij de overname van de bankschulden van Real Software trof Gores Technology Group echter ook een regeling met de stichters. Nu wordt dus doorgeduwd om de vier divisies - retail, business & government, industrie en banking - op wat heet "Amerikaanse leest" te schoeien, met gemeenschappelijke centrale diensten en gemeenschappelijke softwareontwikkeling. Het zorgenkind blijft de divisie retail, beter bekend als Sycron, met haar point of sales-software. Sycron had bij de overname door Real Software interessante klanten ( Gamma bijvoorbeeld), maar producten in hun laatste levensfase. De cashproblemen van Real Software leidden tot moeilijkheden bij de ontwikkeling van de zeer ambitieuze opvolger van de bestaande lijn. Onder meer de uitbesteding aan een Indiaas bedrijf schijnt niet van een leien dakje te zijn gelopen. Vandaag kan de nieuwe oplossing van Sycron nog altijd niet zoals gepland worden opgeleverd. Gores Technology Group zelf is echter eigenaar van een tweede bedrijf in retailoplossingen, het Brits-Nederlandse Anker. Dat werkt ook aan een nieuw retailsysteem, dat op de .Net-technologie van Microsoft is gebaseerd. Sycron ontwikkelt op de concurrerende Java-technologie. Voor Gores ligt het voor de hand om zich te beperken tot één retailoplossing. Maar de twee technologieën hebben weinig met elkaar gemeen en het is geen evidentie om de ontwikkelingen van Sycron over te dragen naar Anker of omgekeerd. Real Software blijft immers beursgenoteerd. "We hebben de beslissing genomen om zes producten te vermarkten: vier klassieke uit de FlexPoint-suite en nog twee nieuwe op basis van Java-technologie. Daar gaan we onverdroten mee door," zegt Dilissen, die eraan toevoegt dat Real Software dat probleem "autonoom" zal oplossen. Op de geruchten dat hij zou vertrekken, antwoordt Theo Dilissen: "Als dat zo was, zou het bedrijf daarover al hebben gecommuniceerd. En er is hier nog genoeg werk aan de winkel." Real Software komt op 6 september na beurstijd met zijn resultaten. Op dat moment zal Gores zijn plannen met de groep ontvouwen. B.L.