De voorbeelden van verlaten bedrijfspanden, al dan niet met een flink stuk grond, zijn legio. Op de Antwerpse linkeroever staat een oude meubelfabriek al ettelijke jaren te verkommeren. De oorspronkelijke vraagprijs van 300 miljoen frank zakte intussen tot 150 miljoen.
...

De voorbeelden van verlaten bedrijfspanden, al dan niet met een flink stuk grond, zijn legio. Op de Antwerpse linkeroever staat een oude meubelfabriek al ettelijke jaren te verkommeren. De oorspronkelijke vraagprijs van 300 miljoen frank zakte intussen tot 150 miljoen.In de nabije toekomst zou de markt van de verlaten of verwaarloosde bedrijfsterreinen wel eens in een stroomversnelling kunnen terechtkomen. Een nieuw decreet dat normaal verleden jaar van kracht had moeten worden, zal hiervoor zorgen. Algemeen komt het erop neer dat er aan de ene kant een leegstandsheffing komt en aan de andere kant een subsidiemaatregel om oude gebouwen en terreinen weer bouwrijp te maken. De gemeenten worden in het kader van het nieuwe decreet verplicht een inventaris aan te leggen van de verlaten en verwaarloosde bedrijfsterreinen.DECREET."Vanuit de Gom Antwerpen willen we een degelijke, overkoepelde inventaris op punt stellen. In een volgende stap zullen we met verschillende partners rond tafel zitten om te zien welke reaffectatiemogelijkheden er zijn," legt Wim Lux uit. Hij voelt dat de markt langzamerhand wakker schiet. "Veel mensen zouden niet liever willen dan een nieuwe adem aan hun oude terreinen en gebouwen te geven. Ik heb al verscheidene telefoontjes gekregen met de vraag hoe de subsidies die in het kader van het decreet worden toegekend er zullen uitzien." Brussel begon enkele jaren geleden met de inventarisering van verlaten bedrijfsruimtes. Een project dat massale belangstelling geniet, zo leren de cijfers. De gemiddelde oppervlakte van de Brusselse bedrijfsruimten die te koop staan, schommelt tussen de 300 en 2100 vierkante meter. De gemiddelde vraagprijs bedraagt 12.787 frank per vierkante meter. Bart Hanssens en Alain Doornaert die zich bezighouden met de inventaris weten nochtans "dat er gemiddeld 16 % van de prijs wordt gedaan." Ze onderstrepen dat het bijlange niet om een dode markt gaat. In 1995 werden zo'n 1434 aanvragen tot informatie behandeld. Voor 1996 zou dit cijfer makkelijk 1700 kunnen bedragen. Alain Doornaert : "Permanent zijn er zo'n 500 gebouwen in de inventaris beschikbaar. In 1995 werden we geconfronteerd met 1000 leegstaande bedrijfsruimtes, goed voor 1 miljoen vierkante meter. De ervaring leert ons dat twee derde van de opgenomen panden binnen het jaar opnieuw bezet zijn." De GomB ambieert om in de toekomst naar buiten te treden met een inventaris van de beschikbare industriezones en kantoorruimten.