Victor Fung

> voorzitter van de International Chamber of Commerce en
...

> voorzitter van de International Chamber of Commerce en > via Li & Fung Group een van de 15 zakenfamilies die 84 procent van het bbp van Hongkong controleren, > adviseur van de Wereldhandels-organisatie WTO"Todd houdt amper rekening met de wereldwijde verwevenheid van de logistieke productieketens. Als ergens in een autofabriek 10.000 banen sneuvelen, zet dit meteen wereldwijd dubbel zoveel jobs op de helling bij toeleveranciers. ' Buy American' kan in de VS misschien duizend banen redden, maar protectionistische reflexen kunnen de VS zowat 65.000 jobs kosten door tegenacties van handelspartners. De wereld evolueert immers naar een federatie van kmo's over landsgrenzen en continenten heen. 'Doha' moet dus weer dringend uit het slop." > Professor economie Universiteit Gent> Adviseur bij de denktank Itinera Institute"Het huidige Europa is in geen enkel opzicht te vergelijken met het agrarische Duitsland uit de tijd van Friedrich List, toen jonge industriële systemen tijdelijke bescherming verdienden om finaal de internationale concurrentie aan te kunnen. Dat weet Todd maar al te goed. Een ambitieus infrastructuurbeleid vereist geen protectionisme. Integendeel. Wanneer de beste technologie uit Azië komt tegen een goede prijs, dan is dat goed voor Europa. Lage prijzen geven Europeanen meer bestedingsmogelijkheden. Deze crisis heeft niets te maken met een gebrek aan protectionisme. Todd gebruikt de crisis om het neoliberale falen en de globaliseringsangst, zijn favoriete onderwerpen, te herlanceren. Verlicht protectionisme is een gevaarlijke utopie die toelaat particuliere belangen te maximaliseren in naam van het algemeen belang." > professor economie KU Leuven"Europees protectionisme zou meteen leiden tot represailles, Todd onderschat die dynamiek. Het lijkt mij utopisch te denken dat je protectionisme kunt moduleren. En als je al afspraken tussen handelsblokken zou kunnen maken via de Wereldhandelsorganisatie, zal dat heel lang aanslepen. De uitdaging bestaat er nu in om de onevenwichten in de wereldeconomie te corrigeren. De Amerikanen moeten dringend hun handelstekorten wegwerken; Aziaten - China in het bijzonder - moeten hun handelsoverschotten afbouwen en meer consumeren. Zo'n scenario is goed voor meer Europese export. Todd overschat ook de neerwaartse druk op de lonen. Verhuis van activiteiten treft slechts een beperkt aantal jobs met een laag opleidingsniveau."