Voordat de tekst van dit artikel ter perse ging, legden we hem integraal voor aan U-Man Belgium. We vroegen directeur Roger Van Loocke mondeling en schriftelijk naar feitelijk en verifieerbaar materiaal dat de door ons gepubliceerde feiten en analyses bevestigt of weerlegt. We ontvingen de tekst die we hieronder volledig en ongewijzigd afdrukken. Van referenties naar onderzoek inzake validiteit, betrouwbaarheid en normering van de U-Test is ondanks ons verzoek alweer geen sprake. We laten het eindoordeel over aan de lezer.
...

Voordat de tekst van dit artikel ter perse ging, legden we hem integraal voor aan U-Man Belgium. We vroegen directeur Roger Van Loocke mondeling en schriftelijk naar feitelijk en verifieerbaar materiaal dat de door ons gepubliceerde feiten en analyses bevestigt of weerlegt. We ontvingen de tekst die we hieronder volledig en ongewijzigd afdrukken. Van referenties naar onderzoek inzake validiteit, betrouwbaarheid en normering van de U-Test is ondanks ons verzoek alweer geen sprake. We laten het eindoordeel over aan de lezer. De U-Test werd gedurende de laatste 15 jaar gebruikt in meer dan 15 landen en daarbij werden meer dan 100.000 personen geëvalueerd. Onze methode om de validiteit en de betrouwbaarheid te kennen, is altijd als volgt geweest : we passen een systematische kwaliteitscontrole toe op al onze evaluaties, zowel voor interne evaluaties als bij selecties.De doeltreffendheid van de U-Test is duizenden malen op de markt erkend geweest door het eenvoudige feit dat we altijd aan onze contactpersoon aanbieden eerst zelf de test te doen (of iemand die hij/zij zeer goed kent) zodat hij/zij kan oordelen over de waarde en precisie van onze test. Voor zover we weten, bestaat er geen enkel tool op de markt die zo'n grote zekerheid geeft voor het meten van het potentieel, de persoonlijkheid of de gedragsfactoren.U hecht in uw artikel zoveel belang aan studies over de validiteit en betrouwbaarheid van psychometrische tools, die gebaseerd zijn op stalen van de bevolking die min of meer beperkt zijn. Het gebruik van de U-Test wordt systematisch onderworpen aan een kwaliteitscontrole bij elke evaluatie. Dit is uniek op de markt. De vraag is vooral te weten : beantwoordt de test al dan niet aan de werkelijkheid betreffende het gedrag en het potentieel van een individu, kan het al dan niet een individu helpen om zijn beroepsleven te oriënteren, kan het al dan niet een bedrijf helpen om de kandidaten te selecteren die het best beantwoorden aan hun selectiecriteria ?We beweren een validiteit en betrouwbaarheid te bereiken die hoger is dan bij gelijk welk ander tool op basis van de feedback van onze honderden klanten die zelf onze methode ondervonden hebben. In feite dagen we systematisch onze klanten uit om zelf de test te doen, voor ze beslissen om met ons in zee te gaan.De kwaliteit van een tool meten we niet door het te vergelijken met andere systemen maar wel door de validatie, de erkenning van duizenden geëvalueerde personen die in het profiel die de U-Test aangeeft, de elementen van karakter en gedrag herkennen.De evaluatietechnologie van de U-Test is gebaseerd op de studies van L. Ron Hubbard op het vlak van menselijk gedrag en is volledig anders opgebouwd dan de klassieke psychometrische testen.We zijn altijd bereid een onafhankelijk en niet vooringenomen onderzoek te ondergaan die de waarde van de U-Test zou aantonen in vergelijking met om het even welke bestaande psychometrische test.Wat bedrijfsleiders zoeken, is niet klinische cijfers maar feitelijke gegevens die ze rechtstreeks kunnen gebruiken voor het beoogde doel."