GEEN NADELEN VOOR CONSULTANTS.
...

GEEN NADELEN VOOR CONSULTANTS.Pikken ook de Vlaamse managementscholen en hogescholen een graantje mee uit de markt van de consultants? Trends trok naar Gent om een antwoord te vinden. Wellicht de bekendste cursus van de Gentse Vlerick School voor Management is de Aanvullende Opleiding in Management, courant het "PUB-programma" genoemd en in feite een eenjarige MBA-opleiding voor pas afgestudeerde universitairen. Tijdens de laatste acht weken van hun PUB-programma doen de studenten een project in een bedrijf, als een soort eindwerk. Bedrijven die studenten willen krijgen, dienen een projectvoorstel in bij de Vlerick School. "Wij moeten projectvoorstellen weigeren, de vraag is te groot," zegt professor Ann Vereecke, directeur van PUB-programma. Het aantal projectaanvragen door bedrijven is trouwens de laatste jaren gestegen, maar dat ging zeker niet ten koste van de gevestigde consultants, zegt Vereecke: "Ook de consultingbedrijven hebben meer werk. Zij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe krachten, ga er de personeelsadvertenties maar op na." Projecten moeten haalbaar zijn in acht weken, niet louter uitvoerend werk inhouden (dus niet het opstellen van een database, bijvoorbeeld), en vooral afgestemd zijn op de PUB-opleiding. Voor de installatie van een technisch procédé zijn de studenten niet opgeleid, wel voor een doorlichting van de productie, een ontwerp voor een kostprijscalculatiesysteem enzovoort.Bedrijven betalen 195.000 frank per project. Kosten - verplaatsingen, enquêtes... - zijn voor hun rekening. Dat is merkelijk goedkoper dan de gevestigde consultingbedrijven, maar "wij verkopen onze studenten zeker niet als goedkope arbeidskrachten," zegt Vereecke. "Bedrijven komen niet naar ons omdat de consultants duurder zijn." Tijdens hun project krijgen de studenten gemiddeld om de tien dagen enkele uren begeleiding door de Vlerick School. "Het zijn deze uren aan professionele begeleiding die, verrekend tegen het marktconforme consultingtarief, de 195.000 frank uitmaken," aldus Vereecke.De bedrijfsprojecten van andere Vlerick-opleidingen - zoals de Speciale Licentie Marketing - zijn goedkoper, volgens Vereecke. "Er zijn zelfs gratis PUB-bedrijfsprojecten in twee Zuid-Afrikaanse ondernemingen. In ruil komt een Zuid-Afrikaanse student aan de Vlerick School studeren."In 1997 verdiendede Hogeschool Gent 19,5 miljoen frank aan onderzoek en dienstverlening op een budget van ongeveer 2 miljard frank. Woordvoerder Eddy Bonte: "Zo'n klein bedrag kan de privé-sector geen pijn doen. Al is de verleiding groot de pas ontdekte bron verder te ontginnen. Dat wordt ons ook decretaal opgelegd, al bestaan er nog geen regels voor hoe ver we kunnen gaan." Zo voerden studenten van het departement landschapsbeheer een studie uit rond de herinrichting van het centrum van Harelbeke, onder de marktprijs. Eddy Bonte: "Harelbeke weet ook wel waarom ze bij ons komen. En uiteraard is de kwaliteit niet op het niveau van wat een consultantbureau kan brengen. Dat kan je van studenten in opleiding ook niet verwachten. De kwaliteit van dergelijke studie hangt af van de expertise die de docent erin steekt." Ander voorbeeld is een studie rond het veiligheidsgevoel in onbewoonde Gentse winkelstraten door studenten van het departement maatschappelijk werk. "Dergelijke opdrachten zijn geen zuivere extra's, soms steek je er aan toe," zegt Bonte.Het CTO ( Centrum voor Technologsich Onderzoek), het onderzoeksplatform van de hogeschool, doet aan dienstverlening aan bedrijven, goed voor 90% van de totale inkomsten uit dienstverlening van de hogeschool. Contractuelen voeren de projecten uit, met soms een inbreng van studenten. Directeur van het CTO Luc Hertfeld: "Voor de diensten erkend door de overheid rekenen we de officieel gepubliceerde prijzen aan. Maar daarnaast krijgen we ook andere aanvragen van bedrijven binnen - het maken van prototypes bijvoorbeeld. Daarvoor hanteren we concurrentiële prijzen omdat die bedrijven, genre Bekaert, Samsonite, Tractebel of Barco, kwaliteit eisen. Een tiental contractuelen zijn daarvoor ingeschakeld. Wanneer er echter bij kleinschaligere opdrachten een inbreng is van studenten, maken we uiteraard andere prijsafspraken. Vaak blijft het beperkt tot een onkostenvergoeding. Want voor die studenten is het een uitgelezen kans expertise op te doen. Het CTO mag geen handeltje worden. De onderwijskundige relevantie blijft voorop staan." Om ook een bedrijfaan het woord te laten, trok Trends naar Sabena. Daar zijn momenteel allerlei consultingbedrijven - McKinsey, Roland Berger & Partners... - aan de slag. Of uitbesteden aan studenten van managementscholen ooit een optie was? "Nooit aan gedacht," antwoordt de Sabena-directie eerlijk. "Wanneer de kosten gedaald zijn tot op het vooropgezet niveau, zullen we minder vaak consultants inhuren." JVG, KDA, CAB