604 Belgische vennootschappen hebben nog altijd geen enkele vrouw in hun raad van bestuur. Die bedrijven beseffen vaak wel dat het anders moet, maar als ze die goede voornemens in prakt...

604 Belgische vennootschappen hebben nog altijd geen enkele vrouw in hun raad van bestuur. Die bedrijven beseffen vaak wel dat het anders moet, maar als ze die goede voornemens in praktijk willen brengen, slagen ze daar vaak niet in. Bedrijven zoeken vaak vrouwelijke CEO's om hun raad van bestuur te vervrouwelijken, maar zolang in de bedrijven de doorstroming van vrouwen naar de top spaak loopt, draait die zoektocht vaak op niets uit, zegt Marion Debruyne, de decaan van Vlerick Business School. "We verliezen nog te veel vrouwen op weg naar de top." Een tweede struikelblok is tijd, stelt Debruyne vast. "Bedrijven geven zich niet genoeg tijd om wat verder te gaan zoeken, maar je moet die tijd wel nemen. Zeker als je weet dat uit cijfers blijkt dat vrouwen minder actief netwerken en minder geneigd zijn aan zelfpromotie te doen."