Milieujurist Hendrik Schoukens (UGent) over...

Milieujurist Hendrik Schoukens (UGent) over de impact van het stikstofakkoord op de boeren 'Velen kregen vergunningen om uit te breiden, en nu krijgen ze te horen dat het allemaal toch niet kan'