Alleen de dollar kan Rusland redden. In plaats van ermee te dreigen dollars in beslag te nemen, zou de Russische regering moeten toejuichen dat er nog met dollars wordt betaald. De Russische president Jeltsin zou de crisis in zijn land kunnen oplossen door de dollar te verheffen tot een wettelijk aanvaarde munteenheid, die op gelijke basis zou kunnen worden gebruikt als de roebel. Zo'n parallel muntsysteem zou het Russische matrasgeld mobiliseren, en opnieuw leven pompen in de belegerde Russisc...

Alleen de dollar kan Rusland redden. In plaats van ermee te dreigen dollars in beslag te nemen, zou de Russische regering moeten toejuichen dat er nog met dollars wordt betaald. De Russische president Jeltsin zou de crisis in zijn land kunnen oplossen door de dollar te verheffen tot een wettelijk aanvaarde munteenheid, die op gelijke basis zou kunnen worden gebruikt als de roebel. Zo'n parallel muntsysteem zou het Russische matrasgeld mobiliseren, en opnieuw leven pompen in de belegerde Russische economie. En aangezien de Russen zouden kunnen kiezen tussen roebel en dollar, zou de Russische centrale bank gedwongen worden om te zorgen voor een kwalitatief hoogstaande roebel. ( Steve Hanke, professor toegepaste economie aan de John Hopkins University in Baltimore, in The Wall Street Journal Europe, 24 augustus 1998) Aziatische waarden staan niet in conflict met democratie. Begrippen als discipline, ijver, ethiek en goede verstandhouding met anderen zijn zeer compatibel met individualisme en de geest van democratie. Wat Azië op economisch vlak had verwezenlijkt, was gebaseerd op een amalgaam van oosterse en westerse waarden. De recente crisis is te wijten aan een verkeerde industriële politiek, lakse budgetcontrole, verouderde industriële structuren en corrupte relaties tussen regering en zakenwereld - niet aan de zogenoemde Aziatische waarden. ( De Taiwanese premier Vincent Siew in Forbes Global, 24 augustus 1998) EU-commissaris Martin Bangemann eist dat elektronische handtekeningen op het Internet internationaal rechtsgeldig worden verklaard, een idee dat we ten volle steunen. Waar we niet achterstaan, is het plan om een grote, internationale organisatie op te zetten voor de coördinatie van het Internet. Internet moet een gedecentraliseerd medium blijven - want dat is de reden van zijn wereldwijd succes. ( VS-regeringsadviseur Ira Magaziner, over censuur op het Internet, in Focus, 17 augustus 1998) Als de cultuur de ziel is van de volkeren, laten we dan toegeven dat onze Nederlandstalige vrienden zich daarvan goed bedienen in hun aanwezigheid in Brussel. Zij doen het handig, krachtig en opportunistisch. In tegenstelling daarmee zijn de Franstalige initiatieven weinig of niks ter zake... Laten we het noorden van het land bedanken omdat het de hoofdstad artistiek laat leven. ( Commentaar in L'Echo, 19 augustus 1998). Martine Reicharts doet wat zij best kan. Het publieke gezicht van de Europese Commissie in Brussel is tegelijk hovaardig, neerbuigend en weinig behulpzaam. De Brusselse ambtenaren willen, in tegenstelling tot de geruchten, geen propaganda voeren, ze zijn er zelfs niet bekwaam toe. ( The Spectator, 15 augustus 1998).