DE POLITIEKE PARTIJEN leggen hun puzzels voor de federale en de Europese verkiezingen. Sinds de quotawet van 2002 moeten kieslijsten evenveel vrouwen als mannen tellen, en moeten de eerste twee kandidaten van een verschillend geslacht zijn. Dat betekent vrouwen boven, want liberalen, socialisten en groenen willen deze keer vooral meer vrouwelijke lijsttrekkers.
...