De golfstaat Qatar heeft de ambitie even bekend en belangrijk te worden als Dubai. Aan geld is er alvast geen gebrek. Het emiraat heeft oliereserves, al zijn die er niet zo overvloedig aanwezig als in Saoedi-Arabië of Koeweit. Belangrijker is dat het land op reusachtige gasbellen zit, waardoor het de op twee na grootste gasproducent ter wereld is.
...

De golfstaat Qatar heeft de ambitie even bekend en belangrijk te worden als Dubai. Aan geld is er alvast geen gebrek. Het emiraat heeft oliereserves, al zijn die er niet zo overvloedig aanwezig als in Saoedi-Arabië of Koeweit. Belangrijker is dat het land op reusachtige gasbellen zit, waardoor het de op twee na grootste gasproducent ter wereld is. "Er zijn nog reserves voor zeker twintig jaar", zegt François-Xavier Depireux. Hij is partner bij GBN, dat Europese bedrijven adviseert die in de Perzische Golf zaken willen doen. "Vergelijk het met een groot bedrijf, dat nog voor minstens twee decennia cashflow heeft. Een ideale garantie om te investeren." Investeren doet Qatar dan ook. En die gasdollars vloeien ook naar België. "De Qatar Investment Authority is actief op zoek naar investeringsmogelijkheden in ons land", weet Depireux. "Vaak gebeurt dat via zogenaamde Sovereign Wealth Funds, buitenlandse fondsen in handen van de overheid. Ze zijn niet alleen uit op participaties in grote bedrijven, ze richten zich ook op jonge technologische ondernemingen. Doordat de banken bij ons almaar minder leningen toestaan, komen dergelijke geldschieters als geroepen voor kmo's die vers geld nodig hebben." Omgekeerd zijn buitenlandse bedrijven ook welkom in Qatar. "Het land beseft dat zijn natuurlijke rijkdommen niet eeuwig zullen meegaan en bereidt zich daarop voor", stelt Depireux. Het diversifieert daarom zijn beleggingen in het buitenland en lokt buitenlandse investeerders naar Qatar. Er zijn het jongste decennium heel wat dingen veranderd om het de buitenlanders makkelijker te maken. Zo nam de regering in 2000 een wet aan die de regelgeving voor buitenlands kapitaal eenvoudiger maakt. In 2010 maakte een wet het bovendien mogelijk dat buitenlanders voortaan de enige aandeelhouder kunnen zijn van een bedrijf in sectoren als informatietechnologie, consultancy, cultuur, sport of distributie. Op voorwaarde dat ze hun businessplan volgen en een meerwaarde betekenen, zo niet kunnen ze maximaal 49 procent van de aandelen bezitten. De overheid nam ook stimulerende maatregelen om buitenlands kapitaal aan te trekken. François-Xavier Depireux somt er enkele op: "Er worden terreinen, machines of grondstoffen ter beschikking gesteld en aantrekkelijke huurprijzen aangeboden, de bank voor industriele ontwikkeling staat leningen tegen gunstige rentevoeten toe en er is een vrijstelling van douanerechten." Het Wetenschaps- en Technologiepark van Qatar is tot belastingvrije zone verklaard. "Elk bedrijf dat zich binnen een bepaalde perimeter vestigt, geniet fiscale vrijstellingen", zegt Depireux. "In die zone mogen bedrijven voor 100 procent in buitenlandse handen zijn. Bovendien vloeien het kapitaal en de winst integraal terug naar het land van de investeerder. Een belastingvrije industriestad is in aanbouw." Dat alles gecombineerd met een stabiele politieke omgeving, de kwaliteit van de infrastructuur en een lage bedrijfsbelasting - met 10 procent zowat de laagste ter wereld - maakte dat de investeringen in Qatar de jongste jaren hand over hand zijn toegenomen. "Belgische bouwbedrijven, ingenieursbureaus, baggeraars en energiebedrijven zijn al sterk aanwezig in de regio. Ze staan goed aangeschreven in de Perzische Golf, en vooral in Qatar", weet Depireux. En Qatar biedt nog opportuniteiten. Dat de Belgische en de Qatarese koninklijke familie goede relaties onderhouden, is een extra, niet te verwaarlozen troef. Qatar investeert ook zeer sterk in de ontwikkeling van zijn hoger onderwijs. Onze universitaire kenniscentra hebben de kans daar een rol in te spelen. Het is aan hen om die kans te grijpen. De regionale ministers werken eraan. Qatar toont veel belangstelling voor nieuwe Belgische specialiteiten en technologieën. Voor innovatieve start-ups met een meerwaarde, uit welk domein dan ook, liggen de kansen voor het rapen." JACQUELINE REMITS"Voor innovatieve start-ups met een meerwaarde liggen de kansen in Qatar voor het rapen"