Het project van de Antwerpse lefgeldverschaffer Pythagoras om Wallonië aan zaaigeld te helpen (zie Trends, 5 december 2002) is nog niet rond. De Waalse regering heeft half juli al wel aan Sowalfin ( Société wallonne de financement et de garantie des PME) officieel de bijkomende opdracht gegeven om aan early stage-financiering te gaan doen. Sowalfin, dat één jaar geleden is opgericht met 920 miljoen euro aan middelen, houdt daarvoor 8 miljoen euro klaar. De financier moet wel een partnership met één of twee zaaigeldverschaffers sluiten. Die partners moeten knowhow, projecten en privé-kapitaal aanbren...

Het project van de Antwerpse lefgeldverschaffer Pythagoras om Wallonië aan zaaigeld te helpen (zie Trends, 5 december 2002) is nog niet rond. De Waalse regering heeft half juli al wel aan Sowalfin ( Société wallonne de financement et de garantie des PME) officieel de bijkomende opdracht gegeven om aan early stage-financiering te gaan doen. Sowalfin, dat één jaar geleden is opgericht met 920 miljoen euro aan middelen, houdt daarvoor 8 miljoen euro klaar. De financier moet wel een partnership met één of twee zaaigeldverschaffers sluiten. Die partners moeten knowhow, projecten en privé-kapitaal aanbrengen, waar Sowalfin dan evenveel publieke centen zal bijleggen. "Sowalfin moet nu terugkomen met bedragen en namen," zegt Rudy Aernoudt, adjunct-kabinetschef van Waals minister van Economie Serge Kubla ( MR). "Pythagoras heeft veel ervaring met zaaigeld en probeert ook in heel moeilijke tijden nog verder te boeren, maar Sowalfin moet zelf bepalen of het met Pythagoras tekent." Volgens Pythagoras-topman Marc Van Rompaey is hem gevraagd om begin september met de betrokken Waalse diensten weer contact op te nemen. Met Pythagoras Participations CVBA zelf blijft het intussen slecht gaan. StefaanTop, een van de stichtende partners, is er in mei vertrokken, onder meer omdat het Waalse project bleef aanslepen. Volgens de jaarrekening boekte het fonds in 2002 nog eens een verlies van 16,42 miljoen euro. Het overgedragen verlies ligt nu boven de 46 miljoen euro, het eigen vermogen is nog 3,54 miljoen. De Zaventemse tester van bankkaartsoftware Integri was de enige overgebleven participatie die min of meer break-even haalde. De auteur van aids-behandelingssoftware TherapyEdge, waarin Tibotec- Virco de andere aandeelhouder is, leed 3 miljoen dollar verlies. Eind vorig jaar herstartte deze poulain van Tibotec-Virco-medestichter PaulStoffels na het ontslag van het management, dat op een faillissement aanstuurde. Pythagoras' tweede fonds nam het belang van de Amerikaanse aandeelhouders over en gaf een kleine overbruggingslening. Het 7 miljoen euro grote tweede Pythagoras-fonds ( Mercator, Corluy, Bank Degroof) zag in april het Zweedse Gatespace failliet gaan en boekte vorig jaar 2,3 miljoen euro af. Eind 2002 had het nog 2,1 miljoen euro in kas. Het is dit fonds dat met Wallonië in zee wil gaan. In het eerste fonds, met onder meer TrustCapital Technology (36,42 %) en Mercator (13,86 %) als grote aandeelhouders, resten verder nog enkele participaties, die echter allemaal opvolgingsinvesteringen nodig hebben. De fondsbeheerders (Marc Van Rompaey , Johan Konings, Bruno Laforce en toen nog Stefaan Top) incasseerden vorig jaar een vergoeding van 613.765 euro. De continuïteit van het eerste fonds, met nog 696.000 euro in kas, is voor 2003 nog altijd verzekerd, schrijft de raad van bestuur. Pythagoras zit wel in rechtszaken verwikkeld die het fonds 2,5 miljoen euro zouden kunnen kosten en heeft nog 1,528 miljoen euro betwiste vorderingen op aandeelhouders. Stefaan Top werd begin juli 2003 de Belgische agent van het Britse Mediasurface, maker van content-managementsoftware. "Ik heb drie jaar van ontslagen, sluitingen en faillissementsprocedures achter de rug. Hier beleef ik weer plezier aan," zegt Top. Tegen eind 2004 wil hij tien à vijftien referentieklanten werven en een distributieapparaat opzetten. Daarna is een instap in privateequity volgens hem weer een optie. B.L.Pythagoras boekte in 2002 nog eens een verlies van 16,42 miljoen euro.