De zuivere intercommunales stappen uit Telenet, maar dat betekent niet dat de publieke sector geen greep meer heeft op de multimediaparel van Vlaanderen.
...

De zuivere intercommunales stappen uit Telenet, maar dat betekent niet dat de publieke sector geen greep meer heeft op de multimediaparel van Vlaanderen. Bij de overdracht van hun kabelnetten aan Telenet in 2001 kregen de gemengde intercommunales tien zogenaamde 'Gouden Aandelen' en het recht om tussen te komen in kwesties van algemeen belang. Die Gouden Aandelen bestaan nog altijd. Door de aandelensplitsing bij de beursgang zijn het er intussen dertig. Ze zijn in handen van de zes financieringsintercommunales Ika, Figga, Finea, Finiwo, Fingem en Finilek. Volgens de statuten van Telenet Group Holding moeten de houders van de Gouden Aandelen samen tien vertegenwoordigers voor een 'Regulatoire Raad' van Telenet aanstellen. Nog eens tien vertegen- woordigers in die raad worden aangeduid door de raad van bestuur van Telenet. De Regulatoire Raad bewaakt de "algemene belangwaarborgen", waaronder de prijs en de inhoud van het basispakket, de roll-outverplichtingen van Telenet voor het digitaal platform en de mogelijkheid voor lokale besturen om publieke diensten op basis van nieuwe technologieën aan kostprijs te laten verlenen door Telenet. Daarnaast is er nog een Programmaraad met uitsluitend vertegenwoordigers van de publieke sector, die volgens woordvoerder Stefan Coenjaerts van Telenet toeziet op de prijs en samenstelling van het basispakket. "De oude Programmaraad komt niet meer samen en zal niet meer samenkomen. De nieuwe Programmaraad moet nog aangeduid worden", zegt secretaris Laurent Alens van Fingem, de financieringsintercommunale waarvan onder meer Aalst en Ninove lid zijn. De intercommunales beschouwen Telenet nu als een financiële participatie, "maar de Gouden Aandelen zullen hoe dan ook in portefeuille blijven", zegt Laurent Alens. Hij wijst erop dat de openbare sector ook rechtstreeks toegang heeft tot Telenet via de Adviesraad, waarin de gemengde intercommunales zes vertegenwoordigers hebben (onder wie Freddy Willockx, Patrick Moenaert en Serge Grysolle) en de zuivere intercommunales twee. Electrabel heeft Yvan Dupon als waarnemer. "De Adviesraad buigt zich over alle materies, niet enkel over het algemeen belang", zegt financieel directeur Renaat Berckmoes van Telenet. In de raad van bestuur van Telenet heeft het Liberty Global Consortium sinds 31 mei negen van in totaal zestien bestuurders. De gemengde intercommuncales en Electrabel hadden eind september voorlopig nog 3,21 % in Telenet, de zuivere intercommunales nog 1,49 %. B.L.