Het Internet is gemaakt voor video, film en geluid. Maar de gegevensstroom is te omvangrijk voor de bestaande infrastructuur via de telefoon. Intel beveelt hybride oplossingen aan.
...

Het Internet is gemaakt voor video, film en geluid. Maar de gegevensstroom is te omvangrijk voor de bestaande infrastructuur via de telefoon. Intel beveelt hybride oplossingen aan.San Francisco.Als u met multimedia op het Internet heeft kennisgemaakt, dan weet u het : het is een ontgoocheling. Magazines en folders beloven een vuurwerk aan muziek en video. Maar wie enkele beelden via de telefoonlijn binnenhaalt, heeft alle tijd om intussen een kop koffie te drinken. En wie een video opvraagt, kan misschien nog best een tukje doen.Het telefoonnetwerk, het enige wat door particulieren wordt gebruikt, is te traag om de vloed van multimediale gegevens van Internet over te brengen. Het is net goed genoeg om teksten over te brengen.Om daaraan te verhelpen en om vervolgens meer Pentium-processors te slijten aan gelukkige Internauten promoot Intel het concept van hybride verbindingen. Dat omvat een verdeling van de taken tussen het Internet en een cd-rom of de exploitatie van een aansluiting via satelliet. In verband met deze oplossingen organiseerde Intel een symposium in San Francisco. Voor het eind van het jaar gaat de nummer één van de microprocessors Pentiums produceren die MMX-instructies bevatten om driedimensionale beeldmanipulatie (3D) te vergemakkelijken. Hiervoor is een schitterende toekomst weggelegd in de spellen en de elektronische handel. Het is de basis van een geëvolueerde multimedia-pc die, volgens Intel, half '97 zou moeten uitkomen : de ACPC of Advanced Connected PC. MEN DOET ALSOF."Door het Internet te promoten, laat men het voorkomen alsof de capaciteit van de telecommunicatienetwerken zal volgen of alsof een grote bandbreedte voorhanden is. Maar dat is een mythe. Het grootste gedeelte van de mensen ontvangen vandaag Internet via hun telefoonaansluiting, en die is zeer traag," betreurt topman Andy Grove van Intel. De courantste snelle modems gaan tot 28.800 bits per seconde (bps). ISDN biedt tweemaal 64.000 bps, maar dat is nog een orde van grootte te weinig voor de minimaal één miljoen bits per seconde, die nodig zijn om live video te ontvangen. De ADSL-opstelling waarmee Belgacom experimenteert, kan video distribueren tegen 2 miljoen bits per seconde (VHS-kwaliteit), maar commerciële uitbating is nog niet aangekondigd. De teledistributie biedt een aanzienlijke bandbreedte, maar de netwerken moeten eerst bidirectioneel worden gemaakt. Brutélé in Charleroi is daarmee het verst gevorderd. WAT NU AL KAN.Daartegenover staat dat de hybride methoden die Intel voorstelt snel toepasbaar zijn. Andy Grove presenteerde er vier : de hybride cd, de consultatie van off line sites ( off line browsing), de verspreiding via satelliet en een technologie eigen aan Intel, Intercast, die tv-signalen gebruikt. De hybride cd. Dit is een oplossing die gemakkelijk in de praktijk kan worden omgezet. De cd-rom is niet duur om te produceren en de populaire modellen met 6-voudige snelheid de jongste standaard is zelfs 8x zijn snel genoeg voor multimedia. De taakverdeling bestaat hierin dat alles wat vermogen en volume verbruikt (beelden, grafieken) op cd blijft en dat een aansluiting op Internet nodig is voor het bij-de-tijd houden van gegevens of voor interactieve toepassingen. Zo is het mogelijk om spelletjes op cd-rom te spelen waarbij de spelers verspreid zijn over het Internet : de beelden komen van de cd, maar de bewegingen en de commentaren zijn van het Net afkomstig. In de elektronische handel zal de cd de catalogus met de afbeeldingen van de koopwaar bijhouden, de bestellingen en de bijgewerkte informatie komen via de aansluiting op het Internet. Het hoeft geen gewone cd-rom te zijn. Ook de Extra cd, die niet alleen muziek bevat, maar ook tekst, uittreksels van bijvoorbeeld oude titels en video's, is hier bruikbaar. Intel en Sony hebben al aangekondigd dat zij deze techniek hebben geoptimaliseerd om videotransmissie mogelijk te maken via het zwakke debiet van de telefoonlijn (28.800 bits/seconde). De transmissie zou correct, onafgebroken en zonder belasting van het net verlopen. De eerste openbare tests zijn aan de gang. De (geplande) beschikbaarheid van DVD-rom-systemen, met hun acht keer grotere capaciteit, kan nog een forse impuls geven aan deze oplossing. Off line browsing. Deze techniek bestaat erin om een site op Internet te consulteren, maar "in uitgesteld relais". De computer wordt gedurende enkele minuten op het Internet aangesloten, slaat de nieuwe gegevens op en sluit de verbinding. De (eventueel mobiele) gebruiker kan dan buiten het netwerk om de informatie raadplegen op de harde schijf, wat sneller gaat dan via het net. De Wall Street Journal Interactive gebruikt de formule. Via de software WebEx kan u daar het dagelijkse nieuws downloaden (http://www.wsj.com). De satelliet. Satellietverbindingen halen met gemak debieten van 20 megabits per seconde. Daartegenover staat dat ze niet rechtstreeks interactief zijn. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten neemt het aantal projecten toe. Het in Luxemburg gevestigde SES overweegt om volgend jaar een satelliet van het Astra-gamma te exploiteren voor toepassingen op Internet. "Het is een geringe investering," legt Romain Bausch, de CEO van SES uit. Via satelliet is een continue vloed mogelijk om de harde schijf van pc's van gegevens te voorzien. Geschikte software beheert de aldus opgeslagen informatie en biedt verschillende hulpmiddelen aan om ze te raadplegen. De gebruiker heeft de indruk dat dit interactief is, maar eigenlijk doet hij niets meer dan werken met de harde schijf in plaats van met het netwerk. In de Verenigde Staten gebruikt het bedrijf 2Way Media deze techniek voor een halfmaandelijks tijdschrift op cd, Launch, waarvan de inhoud door Internet via satelliet wordt bijgewerkt. "Er zijn precies 2 minuten nodig om de informatie via satelliet te ontvangen tegen 4 megabits per seconde. Via modem zouden we er 2 uren over doen !" legt David Godberg, de hoofdredacteur, uit die een demonstratie weggaf op het symposium in San Francisco. Je kon niet achterhalen wat van de cd en wat via satelliet afkomstig was. Het principe van de off line consultatie staat niet toe dat er van de ene site naar de andere site wordt gesurft. Deze volledige toegang tot Internet is alleen mogelijk via de exploitatie van een retourlijn via de telefoon die de aanvragen ontvangt. De aangevraagde pagina's en sites worden dan per satelliet naar de pc (of de televisie) geseind. Deze toepassing blijft echter nog wat delicaat aangezien de afstand die het signaal aflegt een nadelig effect heeft, namelijk dat het aantal gebruikers beperkt is. Het exploiteren van een groot aantal satellieten op geringe hoogte is een oplossing hiervoor. Het project Teledecis ( Microsoft en McCaw) voorziet de plaatsing van 840 satellieten rond de aardbol ! Intercast. Een alternatief voor de verspreiding via satelliet is Intercast, een ontwikkeling van Intel waarbij Internetgegevens die bij een tv-programma horen via het tv-signaal passeren. Dit alles komt op een pc-scherm waar je zowel het programma als de Internetsite kan zien. CNN, dat een zeer belangrijke Website heeft, doet een beroep op Intercast sinds afgelopen juni. En NBC exploiteerde het systeem tijdens de Olympische spelen. Compaq is de eerste fabrikant die pc's met deze revolutionaire techniek op de markt brengt. In Europa hebben deze technieken een bijkomend economisch voordeel vermits de kostprijs voor aansluiting in Europa hoger is dan in de Verenigde Staten. Bij ons moet je inderdaad zowel voor de toegang tot het Internet als voor de telefonische communicatie betalen. In Amerika moet je doorgaans niet voor de telefoonkosten opdraaien, aangezien lokale communicatie zonder tijdsbeperking inbegrepen is in de abonnementsprijs.ROBERT VAN APELDOORN ANDY GROVE (INTEL) Wie weinig bandbreedte heeft, moet slim zijn.