Vervangt discussie.
...

Vervangt discussie.Stelselmatige analyses van de pro's en de contra's van de Muntunie ontbreken. Is de Europese Muntunie een natuurnoodzakelijkheid ? Een handelsland als België zou niet zonder kunnen. Deze stelling is onbewezen. De EU-Commissie, de regeringen en de overheidsdiensten vervallen daarop in pure propaganda. Jean-Baptist Colbert (1619-1683) is de Franse uitvinder van de geleide economie. Hij leeft verder in onze tijdgenoten. De Franse EU-commissaris voor Economische en Financiële Aangelegenheden Yves-Thibault de Silguy een man die zich dolblij draait in de Europese politieke alkoven, gesloten voor gewone stervelingen publiceert Le Syndrome du Diplodocus met Colbertiaanse inslag (een diplodocus is een voorhistorisch reptiel van 25 meter). De Silguy heeft de opdracht om de Europese burgers rijp te maken voor de EMU. Half 1996 onthulde Gérard de Selys, een Belgisch journalist, in Le Monde Diplomatique (geen conservatief blad), dat de Commissie in oktober '95 beslist had om drie propagandacampagnes te voeren : één over de Muntunie, één over "Laten we Europa gezamenlijk bouwen", één gericht op jongeren en vrouwen. De kostprijs van de drie zou 50 miljoen ecu bedragen. Gérard de Sélys citeerde uit een verslag van een groep experts, voorgezeten door Willy De Clercq. Daarin werd geargumenteerd om te mikken op jonge mensen "omdat het strategisch wijs is om te handelen waar de weerstand het zwakst is", en op vrouwen want "zij zijn instinctief geneigd om intuïtief en sneller dan mannen de voordelen van een betere toekomst te onderkennen." Het verslag van de groep experts past in de Europese traditie. In 1954 schreef Max Kohnstam, secretaris-generaal van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), in een vertrouwelijke nota dat het doel van zijn informatiedienst was om "de tegenstanders te ontwapenen". Een pr-bureau van de Hoge Autoriteit, de voorloper van de EGKS : "Het is noodzakelijk om op gevoelens te spelen en een beroep te doen op diepe overtuigingen, in het kort op alles wat het psychologische temperament van de massa uitmaakt." Aan de Europese tv-zenders beloofde de Europese Commissie vorige week 800 miljoen frank toelagen voor programma's en debatten over de Europese eenmaking.EUROPEES COMMISSARIS YVES-THIBAULT DE SILGUY Geld om u te overtuigen.