Wat denkt de organisatie van de vastgoedontwikkelaars BVS van de maatregel van de Vlaamse overheid om buitenstedelijke verkavelingen te stoppen?

SERGE FAUTRÉ. "Die zogenoemde betonstop in Vlaanderen is niet per se een slechte zaak, als dat tenminste een vertaling is van de wens naar het behoud van de natuur en landschappen. De tijd dat vastgoedontwikkelaars in sneltempo her en der verkavelingsprojecten met nieuwbouwwoningen neerzetten, is echt wel voorbij. Duurzaamheid is ook voor ons belangrijk."
...

SERGE FAUTRÉ. "Die zogenoemde betonstop in Vlaanderen is niet per se een slechte zaak, als dat tenminste een vertaling is van de wens naar het behoud van de natuur en landschappen. De tijd dat vastgoedontwikkelaars in sneltempo her en der verkavelingsprojecten met nieuwbouwwoningen neerzetten, is echt wel voorbij. Duurzaamheid is ook voor ons belangrijk." FAUTRÉ. "De administratieve rompslomp verlichten is mijn eerste doelstelling. In België wordt projectontwikkeling gesaboteerd. Dat procedures de bouw van de gevangenissen hypothekeert, kan je ergens nog begrijpen, maar zelfs de ontwikkeling van scholen krijgt tegenwind. Een fundamentele maatschappelijke en individuele behoefte - onderwijs - wordt gesaboteerd door het eigenbelang van een actiegroep. Ik heb er niets op tegen dat een buurtbewoner met een rechtmatig belang naar de rechter stapt. Maar de juridische procedures worden gebruikt als chantagemiddel om projectontwikkelaars te doen betalen om de procedure stop te zetten. Onze interne studiedienst werkt aan een juridisch voorstel om aan die praktijk een einde te maken. Daarover bestaat al wetgeving in Scandinavische landen, Frankrijk en Nederland. "Fiscaliteit is een andere prioriteit. We beseffen dat er ooit een belasting komt bij de verkoop van de aandelen van vastgoedvennootschappen. Omdat dat een courante praktijk is in het vastgoed, zullen we ook hier proactief met een voorstel komen, liever dan te wachten tot de regering die maatregel eenzijdig oplegt." FAUTRÉ. "Ik vang er spijtig genoeg geen signalen van op. Vooral Berlijn en Amsterdam lijken de oorlog om hoofdzetels te winnen. Nochtans vormt de brexit voor de Brusselse kantoormarkt een kans om ruimte te bieden aan publieke instellingen die uit Londen zullen verhuizen, zoals de European Banking Authority of het European Medicines Agency. Vooral de mobiliteitsproblemen in Brussel wegen op het imago als kantorenstad. Er is dringend behoefte aan verandering, de reputatie als Europese hoofdstad krijgt klappen." HANS BROCKMANS