Op 1 mei klinken in dit land opnieuw de liturgische woorden : het patronaat is schuldig. Boe, boe, boe ! De Britse topvakbond AEEU 700.000 leden lokt buitenlandse investeerders met de folder "Partners in Success" waarin ondernemers getuigen over het Thatcheriaanse Verenigd Koninkrijk. Een hint voor ACV, ABVV en ACLVB.
...

Op 1 mei klinken in dit land opnieuw de liturgische woorden : het patronaat is schuldig. Boe, boe, boe ! De Britse topvakbond AEEU 700.000 leden lokt buitenlandse investeerders met de folder "Partners in Success" waarin ondernemers getuigen over het Thatcheriaanse Verenigd Koninkrijk. Een hint voor ACV, ABVV en ACLVB.Bromley (UK).Partners in Success, How the AEEU can help you to establish a profitable enterprise in the UK is in maart verzonden op 2000 exemplaren naar Azië, de VS en het Europese vasteland. Op basis van de syndicale wervingsbrochure werden reeds gesprekken gevoerd met nieuwe buitenlandse investeerders. De uitgever is een sterke vakbond van de Trade Union Congress (TUC). De bedrijfsleiders van Sharp, Toyota, Bosch, Vauxhall, Nissan, Electrolux, British Airways sporen met testimonials hun confraters aan om te investeren in Groot-Brittannië. De AEEU prijst haar 12 regionale technische colleges aan : it is in the interest of our members that they continually update their skills as technology advances. De vakbond biedt haar 160 stafleden aan om mee een vestigingsplaats te zoeken : they know the government development agencies and local industry in their area. Negentien parlementairen zijn lid van de AEEU, zij helpen mee ; in het Europees parlement zetelen 5 AEEU'ers : each holds an important portfolio and can assist. De taxi rijdt van het dorpse treinstation in Bromley naar Hayes Court. De lente spettert in Kent, the garden of England. De weg naar de Amalgamated Engineering and Electrical Union (AEEU) kronkelt langs kokette villa's en halfopen bebouwing. De wagen draait een pracht van een park in met een heuse buiten. Sorry, wrong number ? Neen blijkt. National Officer van de AEEU Charlie McKenzie, de ontwerper van de internationale campagne : "We zitten hier al 10 jaar. Dit is het oude landgoed van een rijke familie uit Kent. Je kan op zo'n hoofdkantoor veel doelmatiger en leuker werken dan in de grootstad of onder de rook van fabrieken." In de gang naar zijn kantoor is het verleden aanwezig met een vertederende affiche uit de strijdjaren : Transform the Nation's Electricity Supply Services. A Nationalised Industry Will Serve thePeople. "Het bewind van Thatcher heeft ons scherper, slimmer en wereldser gemaakt. Wij hebben de werkgevers leren begrijpen, waarom hun zaken soms slecht gaan en hoe de grote wereld functioneert," bekent Charlie McKenzie. PRAGMATISME.De AEEU is een fusie van de vakbonden voor de elektriciens en voor de technici. Charlie McKenzie : "Zij hebben altijd een pragmatische oriëntering gehad. Wij zochten van in de vroegste dagen een partnerschap met de bedrijven. De overige bonden zagen dat toen als een teken van zwakte. We zijn sterker die pragmatische richting uitgegaan sedert het begin van de jaren 80. De eerste Single Union Agreement ondertekenden we met Toshiba in Plymouth in 1981. De Japanners hebben getracht de Britse ondernemingen te japaniseren. Onze leden maken deel uit van een bedrijf en zijn stakeholders. Wij lezen ook de nieuwe handboeken en de studies over het human resources management en beseffen dat soepelheid en betere vaardigheden ook voor de arbeiders pluspunten zijn. Wij hebben dat aanvaard over de jongste 17 jaar. De filosofie van de AEEU is om te leren omgaan met verandering, niet om een verandering te bevechten." De AEEU wordt geconfronteerd met fabrikanten van wereldklasse. "Als die ondernemingen in die top willen blijven dan is aandacht en medewerking voor de kwaliteit, de leveringstijd en de bekwaamheid van de medewerkers van strategisch belang. Je kan misschien de veranderingen ondergaan tegen je zin, maar je moet ze aanvaarden. De AEEU tracht die veranderingen te beïnvloeden, wij nemen daarvoor de tijd, onze stijl is gecontroleerde verandering. Dat levert voordelen op voor de werkgever en voor de leden- stakeholders. Ik ontken niet dat de leden zich vaak verzetten tegen de verandering. We dansen op een slappe koord," meldt Charlie McKenzie berustend. Greenfield, brownfield.Op de vele greenfield sites, een gevolg van de opstoot van de directe buitenlandse investeringen van '81 tot '95, waren er niet zulke grote problemen, wel meer bij de brownfield sites, de bestaande fabrieken. In '95 vlakten de directe buitenlandse investeringen af, in '96 volgde een opleving. Charlie McKenzie : "De AEEU besloot om die opleving internationaal te ondersteunen met een wervende brochure". Vakbondscitaten leken McKenzie minder te zullen aanslaan : "We zochten daarom getuigenissen van de ondernemers waarmee we Single Union Agreements hebben afgesloten. Ik ken hen allemaal persoonlijk." De formulering moest zorgvuldig zijn, besefte de vakbondsleider : " Partners in Success niet in Profits, dat laatste is meer Amerikaans klinkt beter voor Japanners en Koreanen. Success onderlijnt de gezamenlijke voordelen, de win-win-effecten. Wij willen onze arbeidsplaatsen beschermen, niet door een politics of consent, maar door een politics of consensus". F. Cr. PARTNERS IN SUCCESS. KEN JACKSON, SECRETARIS-GENERAAL AEEU, MET HET JAPANSE HOOFD VAN TOSHIBA UK. Wij willen onze arbeidsplaatsen beschermen, niet door een politics of consent, maar door een politics of consensus.