Verdeeldheid blijft troef in Limburg, ook na de recente Staten-Generaal over de economische ontwikkeling van de provincie.
...

Verdeeldheid blijft troef in Limburg, ook na de recente Staten-Generaal over de economische ontwikkeling van de provincie. De economen van het Limburgs Universitair Centrum (LUC) willen via acties in zeven speerpuntsectoren het aantal werklozen op vijf jaar tijd met 5000 verminderen. Maar de sociale partners houden vast aan het bestaande plan van het Limburgs Platform Werkgelegenheid. "Wij juichen toe dat de professoren naar buiten treden, maar vinden het niet nuttig om weer een nieuw actieplan op te stellen," zegt Johann Leten van Voka. "De komende maanden zullen negen medewerkers de dossiers van het Limburgs Platform Werkgelegenheid opvolgen. Dat zijn onze prioriteiten." De professoren reageren geprikkeld op de afwijzende houding van de sociale partners. "We reiken een langetermijnvisie aan die complementair is met de bestaande plannen", zegt Jos Heeren, decaan van de faculteit TEW. "En we vullen een aantal hiaten op in de kortetermijnprojecten. Maar ze willen onze uitgestoken hand niet grijpen. Het is pure jaloezie." Nog tijdens de Staten-Generaal pleitte professor Wim Voordeckers (LUC) voor een aanpassing van de faillissementswetgeving, zodat ondernemers bij mislukking een tweede kans krijgen. Daarnaast ging er veel aandacht naar de mogelijkheden binnen de medische sector. Roger Blanpain, professor emeritus van de KU Leuven stelde bijvoorbeeld voor om in te spelen op de wachtlijsten voor ziekenhuispatiënten in Nederland en wil dat Limburg zich specialiseert in nicheziekenhuizen. "In Japan gaat ook iedereen voor zijn tanden naar Taiwan." Al even verrassend was het pleidooi van de Leuvense economieprofessor Wim Moesen voor een administratieve decentralisatie naar de lokale overheid. "Bij de federalisering zijn er te veel meubels verhuisd naar de gemeenschappen." Hij pleitte er in één adem voor om een aantal kerntaken weer aan de gemeenten terug te geven: "In Europa zijn de gemeenten gemiddeld goed voor 11 % van het bruto binnenlands product. Bij ons is dat maar 5 %. Als er diensten vanuit Brussel terug naar Limburg komen, verkleinen we het fileprobleem. En we creëren hier opnieuw werk." Dezelfde idee is volgens de professor ook toepasbaar op de back-offices van bijvoorbeeld banken, verzekeringen of accountants. "Mensen van Vlaams-Brabant pendelen veel liever naar Limburg dan naar Brussel. We moeten dringend werk maken van deconcentratie." Maarten Van Craen