Het schenkt op 12 juni de meer dan 1,3 miljoen euro die vorig campagnejaar zijn opgehaald, aan 99 geselecteerde projecten. Christian Jacobs en Katrien Goossens, president en executive director van United Fund for Belgium, zijn het duo dat de vzw leidt.
...

Het schenkt op 12 juni de meer dan 1,3 miljoen euro die vorig campagnejaar zijn opgehaald, aan 99 geselecteerde projecten. Christian Jacobs en Katrien Goossens, president en executive director van United Fund for Belgium, zijn het duo dat de vzw leidt. United Fund for Belgium startte in 1972 op vraag van Amerikaanse maatschappijen die actief waren in België en hier aan liefdadigheid wilden doen. De bedrijven voelden zich niet goed bij het feit dat vele goede doelen gelinkt waren aan politieke partijen en hadden het moeilijk met de selectie van liefdadigheidsprojecten waar veel tijd in kroop. Een outsourcing was de oplossing. Nationale en internationale firma's schenken ondertussen bedragen, tot 100.000 euro, die samen goed zijn voor ongeveer 1,1 miljoen euro per jaar. Jacobs: "Ze besparen tijd door de selectie van de honderden aanvragen die ze jaarlijks krijgen, aan ons door te spelen." Een echte return is er volgens Goossens niet. "We kunnen een foto maken van de overhandiging van het geld. Bedrijven kunnen die dan gebruiken voor hun interne communicatie, maar voorts is er een minieme erkenning van de donors. Onze doelgroep zijn bedrijven die aan sociaal mecenaat willen doen en die hoeven niet onmiddellijk een return."Toch is United Fund for Belgium opgelucht dat het attesten voor fiscale aftrekbaarheid mag verschaffen terwijl andere liefdadigheidsinstellingen dat recht verloren omdat er aan steeds strengere eisen moet worden voldaan. "Het is niet noodzakelijk dat we die attesten kunnen uitdelen, maar het is zeker mooi meegenomen. Uiteindelijk werken we voor winstgevende bedrijven en zij staan daar wel bij stil. Sommige firma's geven bijvoorbeeld liever via United Way, waarmee we in een netwerk samenwerken, omdat ze dan hun gift fiscaal kunnen aftrekken in de Verenigde Staten," aldus Goossens. United Fund for Belgium wil graag groeien, maar een erg realistisch plan is dat niet. De hogere werkingskosten die een groeiscenario met zich meebrengt, kan de vzw niet dragen. Al brengen de kerstkaarten die jaarlijks worden verkocht, 100.000 euro nettowinst op, toch moeten Jacobs en Goossens vooral rekenen op vrijwilligers. Jacobs, die ook managing director is bij JP Morgan, werkt trouwens zelf op vrijwillige basis, net als het toewijzingscomité dat de projecten selecteert. Daarin hebben vooral voormalige bedrijfsleiders zitting die via serviceclubs worden aangebracht. Goossens en de vier andere personeelsleden houden kantoor in de gebouwen van Swift, rijden met een wagen van Belgacom, tanken met een kaart van Esso, tokkelen op een computer van IBM. Allemaal 'donations in kind'. Betaald worden ze met de intresten en dividenden die de rekening van het Martin Kallenfund, een subfund van United Fund for Belgium, opbrengt. Maar de 1,2 miljoen euro die op de rekening staat, brengt niet genoeg op om de kosten te dekken. De raad van bestuur, die is samengesteld uit de belangrijkste donors, betaalt het verschil. "Zodra er 2 miljoen op de rekening staat, worden we selfsupporting," weet Jacobs. Daarvoor moet het jaarlijkse inzamelbedrag serieus omhoog. Slagen in dat opzet is niet steeds evident. "Onder de tsunami hebben wij enorm geleden," vertelt Jacobs. "Veel bedrijven schonken aan de hulpacties die daarvoor op gang kwamen. Ja, 2003 was een moeilijk jaar vol concurrentie." De rechtstreekse concurrenten zijn niet Artsen Zonder Grenzen of Unicef, wel de veel grotere Koning Boudewijnstichting, die zich ook op bedrijven richt. "Zij moeten niet zo achter hun centen aanlopen, want ze krijgen bijvoorbeeld ook geld van de Nationale Loterij," lacht Goossens. "Wij moeten echt nieuwe donoren zoeken, want regelmatig verdwijnen er door fusies of beslissen bedrijven enkel nog een bepaalde categorie projecten die ze zelf zoeken, te steunen." Sjoukje Smedts