De Europese Commissie publiceerde een wetsvoorstel over de zogenoemde zorgplicht. Als het voorstel wordt goedgekeurd, moeten grote bedrijven hun productieketens strikter doorlichten op schendingen van de mensenr...

De Europese Commissie publiceerde een wetsvoorstel over de zogenoemde zorgplicht. Als het voorstel wordt goedgekeurd, moeten grote bedrijven hun productieketens strikter doorlichten op schendingen van de mensenrechten of milieuvervuiling. Wie hieraan verzaakt, kan een sanctie krijgen. Het voorstel lokt gemengde reacties uit bij Europarlementsleden en ngo's. De tekst stelt dat ondernemingen risico's voor mens en milieu in hun productieketen in kaart moeten brengen, procedures moeten ontwikkelen om problemen te voorkomen en schadelijke gevolgen van hun activiteiten moeten beëindigen of beperken. Die verantwoordelijkheid geldt niet alleen voor de activiteiten van het bedrijf zelf, maar ook voor dochterondernemingen en leveranciers. Om de nieuwe regels afdwingbaar te maken, voorziet het voorstel in de oprichting van nieuwe nationale autoriteiten, die in geval van niet-naleving boetes of andere straffen kunnen opleggen. Bovendien moeten slachtoffers de mogelijkheid krijgen om gerechtelijke stappen te ondernemen en schadevergoedingen te eisen.