Een dezer dagen spreekt het Limburgse gerecht zich uit over de fraude bij de marine (onder meer ten voordele van de villa van prins Laurent). Het Belgische leger werd de voorbije weken het geliefde onderwerp in talkshows en humoristische programma's op televisie. Terecht?
...

Een dezer dagen spreekt het Limburgse gerecht zich uit over de fraude bij de marine (onder meer ten voordele van de villa van prins Laurent). Het Belgische leger werd de voorbije weken het geliefde onderwerp in talkshows en humoristische programma's op televisie. Terecht? LUITENANT-GENERAAL AUGUST VAN DAELE. "Men lacht met het verleden. Nadat we de fraude bij de marine hadden ontdekt, namen we strenge maatregelen. Waar zat die fraude? Bij afzonderlijke, kleinere aankopen. De bedragen voor korpskredieten werden beperkt van 5500 naar 2500 euro, net als het aantal militairen dat deze bevoegdheid hadden (van 400 naar 160)." VAN DAELE. ( lacht) "Ken je dat gezegde van die ezel en die steen? Het aantal facturen is vandaag gelijk aan vroeger: 50.000. Een gemoderniseerd informaticasysteem identificeert voor het eerst elke uitgave individueel en screent alle facturen met gelijkaardige kenmerken. Met als gevolg dat we in 2002 - een jaar na de ontdekking van de marinefraude - nieuwe gevallen naar boven haalden. Slechts 33 miljoen euro - een halvering sinds 2003 - van onze 2,7 miljard euro uitgaven zijn nog aankopen door particuliere militairen. Ik kreeg hiervoor kritiek omdat de flexibiliteit werd beperkt. Onder flexibiliteit kan men echter veel brengen. Het gros van onze 1,7 miljard euro uitgaven aan personeel is amper fraudegevoelig en wordt zoals elke uitgave intern en extern - Rekenhof en Financiën - gecontroleerd. De tweede post, 621 miljoen grote uitgaven aan materieel, valt ook onder de strenge wet op de overheidsopdrachten. We hebben de sjoemelpraktijken dus onder controle." VAN DAELE. "Dankzij de eenheidsstructuur wordt fraude nu gedetecteerd en we hebben de gerechtelijke instanties zelf gewaarschuwd. Dat is de belangrijkste les: we hebben ze naar buiten gebracht en een structurele oplossing gezocht." VAN DAELE. "Als iemand me uitlegt dat er een probleem is met facturen, dan neem ik actie. Mijn voorganger heeft dat ook gedaan." VAN DAELE ( kijkt verbaasd en lacht). "Destijds waren we georganiseerd als onafhankelijke bedrijven. Ik ken als gewezen hoofd van de aankoopdienst van de luchtmacht niets over de gang van zaken bij de marine. "